Évf. 6 szám 2 (2019)
Tanulmányok

Utak. Útkeresés. Útmutatás? : mediációs gyakorlat a szociális alapszolgáltatásban

Megjelent szeptember 22, 2019
Attila Pilinszki
Semmelweis Egyetem. Egészségügyi Közszolgálati Kar. Mentálhigiéné Intézet
Tünde Bulyáki
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Módszertani Főosztály
Teodóra Ráczné Németh
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Módszertani Főosztály
Róbert Goldmann
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Módszertani Főosztály
PDF

APA

Pilinszki, A., Bulyáki, . T., Ráczné Németh , T., & Goldmann, R. (2019). Utak. Útkeresés. Útmutatás? : mediációs gyakorlat a szociális alapszolgáltatásban. Párbeszéd: Szociális Munka folyóirat, 6(2). Elérés forrás https://ojs.lib.unideb.hu/parbeszed/article/view/3259

A tanulmány célja a családsegítő- és gyermekjóléti alapszolgáltatás keretében működő mediációs szolgáltatások szervezése során megfogalmazódó dilemmák és kihívások felvázolása. A kutatás során 62 mediátort kérdeztünk meg fókuszcsoportos módszerrel, összesen hat csoportban. A vizsgálatban résztvevő szakemberek többsége kettő vagy több szakmai szerepben van az intézményben, a leggyakoribb feladatkörök a mediátori szerep mellett az esetmenedzser, a családsegítő és a vezető, melyek között többen szerepkonfliktust élnek meg. A semlegességet és pártatlanságot sokan említették a mediátor jellemzőiként, azonban a gyakorlat során megjelenő „effektív” mediációs stílus ezt akadályozhatja. A magas színvonalú szolgáltatás érdekében javasoljuk a mediációs tevékenységet folytató kollegák szakmai szerepeinek redukálását, valamint a mediátorok szakmai támogatásának megszervezését helyi, de inkább regionális szinten.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.