Empirikus és értekező tanulmányok

A CSILLAGÁSZAT KREATÍV OKTATÁSA AZ ÓVODÁBAN ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Megjelent:
2023-09-30
Szerzők
Megtekintés
Kulcsszavak
Licenc

Copyright (c) 2023 Aziza Samatova, Dr. Chrappán Magdolna

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Samatova, A., & Chrappán, M. (2023). A CSILLAGÁSZAT KREATÍV OKTATÁSA AZ ÓVODÁBAN ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN. Különleges Bánásmód - Interdiszciplináris folyóirat, 9(3), 53-68. https://doi.org/10.18458/KB.2023.3.53
Absztrakt

A tanulmány a csillagászat kreatív tanítási módszereinek alkalmazási lehetőségeit mutatja be az üzbég óvodai és általános iskolai oktatásban, a tudomány és technológia modern fejlődésével összefüggésben. A tanulmányban a szerzők a csillagászat kreatív tanításának módszereit ismertetik, amelyek célja a gyermekek a világról alkotott elképzeléseinek formálása modern tudományos csillagászat által. A tanulmány elemzi azon pedagógiai kísérletek eredményeit, amelyek bebizonyították, hogy a csillagászat kreatív tanítása jelentősen növeli a gyermekek érdeklődését a tudomány iránt, és hozzájárul kreatív gondolkodás és potenciál fejlődéséhez. A csillagászat kreatív tanításának fő alapelvei az óvodai és általános iskolai oktatásban  a játékok, a kísérletek, a kommunikáció, a kreativitás és a különböző vizualizációs eszközök használata. Ezek a módszerek és elvek segítenek a gyerekeknek abban, hogy jobban megértsék az elméleteket és a tudományos tényeket, és lehetővé teszik számukra, hogy részt vegyenek a tevékenységekben. Így a tanulmány alapjául szolgálhat az óvodai és általános iskolai csillagászat tanításának új módszereinek és megközelítéseinek kidolgozásához, valamint a meglévő módszerek hatékonyságának javításához.

Hivatkozások
 1. Beghetto, R. A. & Kaufman, J. C. (2010). Nurturing creativity in the classroom (1st ed.). Cambridge University Press.
 2. Bredekamp, S. & Copple, C. (Eds) (2008). Developmentally appropriate practice in early childhood programs serving children from birth through age 8 (3rd ed.). National Association for the Education of Young Children.
 3. Bruner, J. S. (1976). The process of education. Harvard University Press.
 4. Buxton, C. A. & Provenzo, E. F. (2010). Teaching Science in Elementary and Middle School: A Cognitive and Cultural Approach (2nd ed.). SAGE Publications.
 5. Comenius, J. A. (2012). The great didactic of John Amos Comenius. Forgotten books.
 6. Contant, T. & Bass, J. (2017). Teaching Science through Inquiry-based Instruction (13th ed.). Pearson.
 7. Cropley, A. J. (2010). In praise of convergent thinking. Creativity Research Journal, 18(3), 391-404. DOI 10.1207/s15326934crj1803_13
 8. Dockett, S. & Perry, B. (Eds) (2014). Transitions to school: International research, policy and practice. Springer.
 9. Grigg, R. (2016). Big ideas in education: What every teacher should know. Crown House Publishing Ltd.
 10. Hayes, D. (2006). Primary Education: The Key Concepts. Routledge.
 11. Kaufman, J. C., & Beghetto, R. A. (2009). Beyond Big and Little: The Four C Model of Creativity. Review of General Psychology, 13(1), 1-12. DOI 10.1037/a0013688
 12. Kaur, B. (Ed) (2012). Understanding teaching and learning: Classroom research revisited. Sense publishers.
 13. Montessori, M. (2007). The Montessori method. Random House.
 14. Mező, K (2017).The Temporal Aspects of Creativity.(A kreativitás időbeli aspektusai). PhD Dissertation, University of Debrecen.
 15. Mező, K., Mező, F.; Szabóné, Balogh Á. (2017). The Effect of Testing Time on the Results of Creativity Testing (A tesztfelvétel időtartamának hatása a kreativitástesztek eredményeire). Hungarian Psychological Review/ Magyar Pszichológiai Szemle, 72 (3.) 311-324. DOI 10.1556/0016.2017.72.3.1
 16. Mező, K. & Mező, F. (2022). Trends and main research issues in domestic creativity research. (A hazai kreativitáskutatás trendjei, főbb vizsgálati kérdései.). Applied Psychology/ Alkalmazott Pszichológia 22(2) 21-34. DOI: 10.17627/ALKPSZICH.2022.2.21
 17. Pestalozzi, J. H. (2012). How Gertrude teaches her children: An attempt to help mothers to teach their own children and an account of the method. Ulan Press.
 18. Piaget, J. & Inhelder, B. (1972). The psychology of the child. Basic Books.
 19. Peacock, G. A. (2017). Primary science: Knowledge and understanding (8th ed.). Learning Matters.
 20. Runco, M. A. & Jaeger, G. J. (2012). The standard definition of creativity. Creativity Research Journal, 24(1), 92-96. DOI 10.1080/10400419.2012.650092
 21. Sternberg, R. J. (2009). Wisdom, Intelligence, and Creativity Synthesized. Cambridge University Press.
 22. UNESCO (2016). Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4. Paris: UNESCO.