Cikk (Article)

Morfometriai adatok Lolium, Festuca és Poa fajok vetőmagtisztításához

Megjelent:
2021 May 17
Szerzők
Megtekintés
Kulcsszavak
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Varga, K., Murányi, E., Pápay, G., & Csízi, I. (2021). Morfometriai adatok Lolium, Festuca és Poa fajok vetőmagtisztításához. Gyepgazdálkodási Közlemények, 18(1-2), 56-61. https://doi.org/10.55725/gygk/2020/18/1-2/9401
Absztrakt

Morfológiai méréseket végeztünk karcagi természetközeli és vetett gyepekből begyűjtött négy pázsitfűfajról. A külső toklász hossz- és szélességi paramétereit, valamint a négy faj ezerszem tömegét mértük meg. A külső toklászok paramétereinek a vizsgálata a virágtakarók szélességi méreteire is kiterjedtek. A szélességre vonatkozón nagyon kevés irodalmi adat áll rendelkezésre, mert a fajjellemzések a hossz értékekkel foglalkoznak csak, és a szálka hosszával vagy arányával a külső toklászok méretéhez viszonyítva. Az irodalmi adatokkal összehasonlítva a saját gyűjtésünk méréseit, megállapítottuk, hogy az olaszperje esetében a külső toklászok hossza, valamint az ezerszem tömeg tekintetében találtunk lényeges különbségeket. A jelen eredmények arra mutatnak rá, hogy a vetőmagtisztításkor gondot jelentő angol-, illetve olaszperje szétválasztása nem méretbeli, hanem tömeg szerinti tisztítástechnikai módszerekkel lehet eredményes.