Keresés

Publikált ez után
Publikált ez előtt

Keresési eredmények

 • HANKISS JÁNOS IRODALOMPROFESSZOR, A DEBRECENI M.KIR. TISZA ISVÁN TUDOMÁNYEGYETEM 1944-45. TANÉVI RECTOR MAGNIFICUSA
  11-30
  Megtekintések száma:
  167

  Hankiss János professzor életművének nem csak terjedelme, hanem kivételes változatossága is lenyűgöző. Megfér benne a francia és a magyar irodalom kutatása a megújuló francia komparatisztika szellemében, de a két világháború között oly sok vitát kiváltó nemzetkép problematikája is. A Debreceni Szemle és a Debreceni Nyári Egyetem egyik alapítója, a Bölcsészettudományi Kar dékánja és az 1944/45-ös tanévben a Debreceni Egyetem rektora. Hankiss János olyan professzor volt, akit nem elégített ki az oktatás maga, érdeklődése ennél jóval szélesebb körű volt és szívesen kalandozott el a kultúra egyéb területeire is, mint a zene vagy az írás és a szó legnemesebb értelmében a népművelés. 

 • EMLÉKEZÉS ORSZÁGH LÁSZLÓRA
  25-40
  Megtekintések száma:
  99

  Országh László  professzor kézjegye mindmáig érezhető az anglisztika és az amerikanisztika számos ágazatán. Senki sem tud megtanulni angolul az ő kétnyelvű szótára nélkül, amely az Akadémiai Kiadó valóságos bestsellere lett; 437 oldalas monográfiája, Az amerikai irodalom története (1967) mindmáig használatos; a Hungarian Studies in English című évente kiadott folyóirat pedig, amelyet ő alapított 1963-ban és szerkesztett tíz éven át, az egyetem egyik fő exportcikke lett, mely folyamatosan tájékoztatta a nemzetközi tudományos közösséget a Kossuth Lajos Tudományegyetemen zaljó anglisztikai és amerikanisztikai kutatómunka állásáról és minőségéről. Végrendeletében Országh professzor az egyetemre hagyományozta hatalmas könyvtárát: azóta az "Országh-gyűjtemény" mind a hallgatóknak, mind a kutatóknak a rendelkezésére áll. Országh professzor egyik legfontosabb öröksége azonban az az emberi tartás és tudósi példa, amelyet hallgatói elé állított.

 • A Debreceni m. kir. Tudományegyetem első rektora: Kiss Ferenc (1862–1948)
  29-34
  Megtekintések száma:
  108

  Professor Ferenc Kiss Was the First Rector of the Hungarian Royal University of Arts and Sciences in Debrecen.Through delving into the relevant biographical data and publishing his salutatory oration of 1914, the author recalls reminiscences of Ferenc Kiss, the outstanding professor of theology, who was the first rector of the one-time University of Debrecen.

 • JÓTANÁCSOK KÖNYVTÁRAM MAJDANI ÉRTÉKESÍTŐI SZÁMÁRA : ORSZÁGH LÁSZLÓ MAGÁNKÖNYVTÁRÁNAK SORSA
  199-239
  Megtekintések száma:
  67

  Országh László könyvtárának sorsáról már az 1970-es évek közepén rendelkezett egy részletes levélben, melynek  eredeti kézírásos formáját a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára őriz Kézirattárában. A levelet eredeti formájában adjuk közre.

 • Az Egyetemi Könyvtári Bizottság szerepe 1949-ig
  34-49
  Megtekintések száma:
  189

  The Role of the University Library Committee Before 1949. In the stage of its existence discussed here the University Library Committee played a particularly significant role since the control of its management and operation were fully affected by top-level decision making. The jurisdiction of the University Library’s manager extended only to enacting the Committee’s resolutions. The Library Committee was chaired by the current prorector, its members were chosen and delegated by the respective faculties. The members of the Committee were elected for a period of three years. The work and achieved results of the Committee could hardly be called a success story. Despite the fact that empowerment was distributed fully, the Committee members appeared incapable of benefiting from the fact. It was not the lack of conscience that caused the deficiency. The problem clearly was that they were expected to voice opinions in professional matters – and represent the library in the presence of university managers – which they failed to fully understand.

 • BOGNÁR REZSŐ KÉMIKUS PROFESSZOR, A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM 1951-54. és 1973-75. TANÉVI RECTOR MAGNIFICUSA
  3-23
  Megtekintések száma:
  122

  Bognár Rezső a budapesti József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte diplomáját és Zemplén Géza mellett dolgozott 1950-ig a műegyetemi Szerves Kémiai Intézetben. 35 éves korában már a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Már akadémikusként kerül Debrecenbe, aholis az Egyetem éppen alakuló Természettudományi Karának Szerves Kémiai Intézetét szervezte meg. A debreceni négy évtizedes működése messze túlterjedt az intézet falain, hiszen kétízben is, összesen öt tanéven keresztül az egyetem rektora, és ugyancsak két ízben hét tanévben rektorhelyettese volt.Különösen jelentős szerepe volt abban, hogy a Debreceni Akadémiai Bizottság 1976-ban megkezdhette működését és székháza épült Debrecenben.

 • A Simonffy utcától az Egyetem térig: az egyetemi könyvtár első évtizedei
  100-113
  Megtekintések száma:
  82

  From Simonffy Street to University Square: the First Decades of Debrecen’s University Library. The University and National Library of the University of Debrecen celebrated the centennial of its foundation on the last day of September, 2016. The institution, which boasts the second largest deposit collection in the country, emerges from the system on account of its unique national services, as well as of its extraordinary priceless collection. Several components of this valuable collection still await careful exploration for
  the purposes of promoting scientific and scholarly activity, as well as of ensuring the possibilities of access for the general public. The present study highlights the stages of the initial placement of the university library and its subsequent relocation in the University’s main academic building.

 • CSŰRY ISTVÁN, A DEBRECENI EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR KORSZAKTEREMTŐ IGAZGATÓJA (1921-1980)
  106-132
  Megtekintések száma:
  295

  Csűry István a magyar könyvtárügy egyik legműveltebb, széles körű szakmai felkészültséggel rendelkező, problémaérzékeny és az új törekvések iránt hallatlan fogékonyságot tanúsító, kezdeményező munkása volt. Csűry István első és egyetlen munkahelye volt a debreceni Egyetemi Könyvtár, ahol mintegy évtizedes gyakorló könyvtárosi munka után 1956-tól haláláig igazgatóként működött és emelte második nemzeti könyvtárrá az intézményt. A tanulmány számba veszi azokat a könyvtái területeket, ahol Csűry István alapvetően új eredményeket ért el.

   

 • Gyires Béla élete és tudományos munkássága
  142-146
  Megtekintések száma:
  78

  THE LIFE AND WORK OF BÉLA GYIRES. he research activities of the professor emeritus of the University of Debrecen, and one of the doyens of Hungarian mathematicians included the matrix theory, linear algebra, probability theory, and mathematical statistics. He was one of those outstanding mathematician who did not draw a rigid line between applied and theoretical mathematics. His most important and widely known results were int he ield of linear statistics. Many of his achievements are cited in books and textbooks.

 • PUKÁNSZKY BÉLA GERMANISTA PROFESSZOR, A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM 1948-49. TANÉVI REKTORA
  13-21
  Megtekintések száma:
  147

  Pukánszky Béla irodalomtörténész, germanista, az MTA levelező tagja 1941-től haláláig volt a debreceni egyetem professzora, az egyetem Német Irodalom Tanszékét vezette, az 1947/48-as tanévben a bölcsészkar dékánja, az 1948/49-es akadémiai évben az egyetem rektora volt. Sajnálatosan korán, 55 éves korában bekövetkezett halála miatt mindössze kilenc évet dolgozott a debreceni egyetemen, de tudományos munkássága révén messze az egyetem falain túl is ismert és elismert volt.

 • Az oktatás megindulásának 100 év előtti emlékei
  102-116
  Megtekintések száma:
  78

  SCHOOL YEAR OPENING IN 1914. he irst oicial school year opening of the Hungarian Royal University of Debrecen was organized on October 1, 1914 in the Great Church. he event was reported by several newspaper of the time. he detail history of the establishment of the Universiy of Debrecen was irst written by dr. Béla Kun (later known as Béla Szentpéteri Kun) in the Almanach of the Hungarian Royal University of Debrecen in 1914, and published in printed format only in 1916. he third chapter of the essay is available in full text.

 • RENDSZERVÁLTÁS ÉS RENDSZERVÁLTÓK A DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁRÁBAN: A CÉDULAKATALÓGUSTÓL AZ ONLINE KERESŐRENDSZEREKIG
  123-142
  Megtekintések száma:
  137

  A közelmúltban elhunyt két nagyszerű könyvtáros Gombáné dr. Lábas Olga és Dr. Koltay Klára munkássága és szakmai tevékenysége méltán fémjelzi azt a 30 éves időszakot, melyet nyugodtan hívhatunk rendszerváltásnak, hiszen nem csak a számítógépek megjelenése hozott óriási változást, de a munkafolyamatokban és a könyvtárosi szemléletben is paradigmaváltást eredményezett. Magyarországon a felsőoktatási könyvtárak a kilencvenes évek elején jutottak olyan helyzetbe, hogy komolyan gondolkodhassanak integrált könyvtári rendszerek vásárlásán és cédulakataógusaikat felcserélhessék online nyilvános katalógusokra.

Adatbázis logók