Évf. 13 szám 35 (2022)

Cikkek

„Nem tudom, hogyan lehet rájuk hatást gyakorolni...” Pedagógusok a roma tanulók oktatásáról

Megjelent november 29, 2022
Szerző
Jakab Judit
Debreceni Egyetem, Humán Tudományok Doktori Iskola, Szociológia és Társadalompolitika Doktori Program
Megtekintés
Kulcsszavak
roma tanulók oktatása pedagógusi percepciók társadalmi környezet
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Jakab, J. (2022). „Nem tudom, hogyan lehet rájuk hatást gyakorolni.” Pedagógusok a roma tanulók oktatásáról. Acta Medicinae Et Sociologica, 13(35), 71–88. https://doi.org/10.19055/ams.2022.11/29/4
Licenc

Copyright (c) 2022 Acta Medicinae et Sociologica

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Tanulmányunkban a roma tanulók tömeges iskolai jelenlétének egyik sajátos vonatkozásával foglalkozunk: azzal, hogy a székelyföldi társadalmi környezet milyen kontextust teremt a roma tanulók beiskolázásának. A térségi társadalmi kontextus jellemzőinek felvázolását követően a térségben roma tanulókat oktató pedagógusok körében végzett interjús kutatás anyagai alapján azokat a pedagógusi percepciókat mutatjuk be, amelyek számukra a tanulók kulturális másságával való szembesülés kihívásait hordozzák. Kutatási eredményeink azt mutatják, hogy a roma többségű osztályokban tanító pedagógus munkájának egy jelentős része nem az oktatásra, hanem a kulturális másság kezelésre irányul. A székelyföldi térség sajátos társadalmi viszonyai közepette a roma gyerekek oktatásában a szociális jellegű megközelítés (mélyszegénység) és a módszertani megoldások keresése mellett célravezető figyelmet szentelni az oktatási folyamatot ennél tágabb, ugyanakkor mélyebb szinten keretező társadalmi viszonyoknak is.