No 8 (2011): Michiel de Ruyter en Hongarije

Published January 31, 2022

##issue.tableOfContents##Articles

Een klein land op het strijdtoneel van de grote mogendheden: De buitenlandse politiek van Nederland in de tweede helft van de 17de eeuw
11-27
8
3
De historische achtergrond van het predikantenproces in Hongarije
29-51
10
5
In de periferie: het Napolitaanse Koninkrijk in de 17de eeuw
53-69
2
1
“Zij zoeken naar een kalf, zelfs onder een os” : De beschrijving van het proces te Pozsony in dichtvorm in de notulen van de gereformeerde classis van Bereg
71-91
2
1
Als ballingen aan de boorden van de Amstel … : De bijdragen van acht Hongaarse galei-predikanten in het Album Amicorum van ds. Johannes Albertus Zaunschlifer: Amsterdam, 27 oktober 1676
93-113
2
1
Vier Kopenhaagse inscripties uit 1677 in het album amicorum van Boldizsár Nikléczi
115-126
3
2
Bijdragen tot de geschiedenis van de Hongaarse galeislaven en de vervolgingen van Hongaarse protestanten op grond van de notulen van de Provinciale Synode van Stad en Lande
128-133
1
1
Theodorus Westhovius over de dood en de begrafenis van admiraal De Ruyter (1676–1677)
136-173
1
1
Gedenkzuil voor De Ruyter
175-186
1
1
Admiraal Michiel de Ruyter en de Hongaarse literatuur: Vierhonderd jaar geleden werd de bevrijder van de Hongaarse galeislaven geboren
187-200
1
1
Aspecten van de receptie van Michiel de Ruyter in Hongarije
201-209
1
1

About the authors


View All Issues