Keresés

ZF6HP26 típusú váltó áttételének a meghatározása
48-63

Az automatizálás egyre nagyobb mértékű elterjedésének köszönhetően megjelentek automata sebességváltók, amelyek áttétel módosítása a sorba kapcsolt bolygóművek megfelelő elemeinek fékezéséből, illetve összekapcsolásából adódik. A tanulmány középpontja egy ZF6HP26 típusú sebességváltó. A sebességváltó szétszerelése után a megszámolt fogszámok ismeretében levezettük az áttételeket a szakirodalomban publikált fordulatszámegyenletek felhasználásával. Az egyes fokozatok áttételeit paraméteresen vezettük le, amelybe a fogszámok behelyettesítésével megkaptuk a gyártó által is publikált áttételeket.

23
28