Keresés

Latest Trends and New Tools Being Used in Strategic Management
73-85

In today’s rapidly changing world, there is an increased need for excellent strategic planning. A firm’s survival may indeed hinge on the firm’s planning process being exemplary. Various aspects of the strategic planning process are under review today as organizations wrestle to compete more effectively in an ever-changing world. This paper reveals and describes five new trends or tools being utilized today by firms to more effectively engage in strategic planning. Specifically, the new trends and tools to be discussed in this paper are as follows: increased need to follow a strategic planning model; increased need to develop quality vision and mission statements; a new improved method for incorporating SWOT analysis into practice. Utilizing two matrices one internal and one external to provide a less biased way to access the current strategy fit with conditions facing the firm. Explain the use of a decision matrix commonly called the QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) for assessing the relative attractiveness of various strategies being considered for implementation. The purpose of this paper is to familiarize readers with basic new tools and techniques being used by organizations to effectively develop an improved strategic plan for the firm.

308
556
Konstrukciós megoldások az utoléréses balesetek következményeinek csökkentésére

A baleseti statisztikákat vizsgálva azt tapasztalhatjuk, hogy a közlekedés biztonság fokozása egy indokolt mérnöki tevékenység. A közúti forgalomban részt vevő járművek darabszámának évről-évre történő szignifikáns növekedését a városi infrastruktúra és úthálózat gyakran nem tudja már lekövetni. Ezért a növekvő jármű darabszám természetesen magával vonja a közúti balesetek számának növekvő tendenciáját is. A jármű-konstrukciós ütközésbiztonság fokozás célja, hogy a növekvő balesetszám ellenére a személyi sérüléssel járó esetek számát csökkentse.  A statisztikák szerint a balesetek jelentős része városban és az elővárosi szakaszokon történik. Ezen balesetek jelentős hányadát az utol-éréses balesetek adják. Jelen tanulmány az utol-éréses balesetek következményeinek csökkentése érdekében alkalmazott konstrukciós lehetőségeket vizsgálja, első sorban a vétlen jármű és utasai védelme érdekében létrehozott technológiákra fókuszálva. A jelenleg alkalmazott technológiák mellett jövőbemutató lehetséges megoldások és konstrukciós lehetőségek is bemutatásra kerülnek. A fejlesztés és kutatás nem koncentrálódhat csak az ütközésbiztonság fokozására, figyelembe kell venni a jármű tömegének optimalizációját is. Ezen látszólag ellentétes követelmények teljesítése csak új anyagok alkalmazásával, meglévő anyagok integrációjával lehetséges. Ezért a tanulmány a járművek gyűrődő zónáiban alkalmazott fémhabok optimálisabb kihasználásával is foglalkozik. Továbbá megfogalamzásra kerül egy, a Mercedes által kifejlesztett Pre Safe Plus® rendszeren alapuló optimalizált fékasszisztensi megoldás az ütközési energia nagyobb mértékű abszorbciója érdekében.

61
52
Napenergia használata villamosáram termelésre egy családi házon vizsgálva
1-12

A tanulmány első részében SWOT elemzés segítségével bemutatjuk a napenergia és a földgáz energiatermelésben betöltött szerepének erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. A második felében egy családi ház napelemes beruházásának megtérülését elemezzük.

76
314
Stratégiát megalapozó elemzések gyakorlati alkalmazása
59-72

A környezet növekvő változékonysága egyre nagyobb kihívást jelent a vállalatok, vállalkozások számára. A gazdasági események bekövetkezésének sebessége változó, a bizonytalanság miatti kockázat nő, ami az üzleti vállalkozásoktól új szemléletű tervezési gyakorlatot vár el. Stratégiájuk kialakítása, tervezése során mind a külső és a belső környezet tényezőinek feltárása, mind a versenytársaik elemzése jól megválasztott módszerek alapján történhet. Ezen módszerek áttekintését, a tervezési és oktatási gyakorlatban történő alkalmazását tekintjük cikkünk céljának, melynek során a hazai és a nemzetközi gyakorlatban is alkalmazott stratégiát megalapozó módszereket mutatjuk be, kiemelve a külső és a belső környezetet elemző módszereket. A külső környezet elemzése során a hagyományos PEST analízisre és a Porter–féle öttényezős modellre épülő külső faktor értékelő mátrix felépítését és alkalmazhatóságát szemléltetjük. A belső elemzési módszerek esetén a módszerválasztás szempontrendszerét, valamint az alkalmazható módszerek esetén az erőforrás alapú megközelítésre, kulcsfontosságú tényezők elemzésére, illetve a Porteri értéklánc elemzésre épülő belső faktor értékelő mátrix jelentőségére térünk ki. A stratégiát megalapozó elemzések harmadik pillérét a versenytársak mátrix alapú értékelése jelenti. A módszerek alkalmazhatósága függ a vállalkozás formájától, működési területétől és tevékenységének jellegétől, amit az új gazdasági szférák (pl.: sharing) és az átalakult erőviszonyok megjelenése is bonyolít.

239
252