Keresés

A kockázat finanszírozása, a finanszírozás kockázata geotermikus beruházások esetén
191-201

Egy beruházás folyamán különböző nagyságú és típusú kockázatok merülnek fel. A projektfinanszírozásban a kockázatmegosztás azon a feltételen alapul, hogy a kockázatot annak kell viselnie, aki azt a legjobban képes kontrollálni és befolyásolni. A cikkben azt vizsgáljuk, hogy a projektfinanszírozás, mint kockázatkezelési módszer alkalmas-e geotermikus beruházások kockázatainak kezelésére.

78
319
Napenergia használata villamosáram termelésre egy családi házon vizsgálva
1-12

A tanulmány első részében SWOT elemzés segítségével bemutatjuk a napenergia és a földgáz energiatermelésben betöltött szerepének erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. A második felében egy családi ház napelemes beruházásának megtérülését elemezzük.

76
314
Egy geotermikus beruházás finanszírozásának és megtérülésének elemzése – Esettanulmány
395-409

Geotermikus energiát felhasználó beruházás megvalósítása egy önkormányzat részére jelentős tőkebefektetéssel jár, amit csak saját forrásból nem tud megvalósítani, ezért szükség van külső pénzügyi források bevonására. A cikkben azt vizsgálom, hogy egy kis település önkormányzata által tervezett beruházás megvalósításához milyen forrásokat tud az önkormányzat bevonni. Elemzem azt is, hogy ezeknek a forrásoknak különböző kombinációja esetén hogyan alakul a beruházás belső megtérülése és a nettó jelenértéke.

84
218
Leggyakrabban használt kockázatkezelési modellek összehasonlítása
1-11

A sikeres vállalati kockázatkezelés alapja, hogy a vállalat a működéséből adódó kockázatokat jól felismeri-e, és hatékonyan tudja-e kezelni. Napjainkban a kockázatkezelésére többféle módszer áll rendelkezésre. Az egyes módszerek saját logikájuk szerint bontják lépésekre a kockázatkezelés folyamatát. Ebben acikkben négy kockázatkezelési modell összehasonlításával foglalkozom aszerint, hogy milyen azonosságok és eltérések vannak az egyes módszerek között.

123
3743