Évf. 6 szám 2 (2021)
Gépészeti tudományok – Gépészet

Egy analitikus megoldás változó keresztmetszetű síkgörbe rudak statikai problémájára

Megjelent szeptember 27, 2021
István Ecsedi
Miskolci Egyetem, Műszaki Mechanikai Intézet
Ákos Lengyel
Miskolci Egyetem, Műszaki Mechanikai Intézet
Attila Baksa
Miskolci Egyetem, Műszaki Mechanikai Intézet
Dávid Gönczi
pdf (English)

APA

Ecsedi, I., Lengyel, Ákos, Baksa, A., & Gönczi, D. (2021). Egy analitikus megoldás változó keresztmetszetű síkgörbe rudak statikai problémájára. International Journal of Engineering and Management Sciences, 6(2). https://doi.org/10.21791/IJEMS.2021.2.19.

Jelen tanulmányban egy analitikus megoldást vezetünk le befalazott síkgörbe rudak deformációjának számítására. A rúd középvonala körív, sugárirányú vastagsági mérete az érintő irányú koordináta függvénye. A probléma alapegyenletének felírásához az Euler-Bernoulli rúdelméletet alkalmaztuk. A homogén, izotrop és rugalmas anyaggal rendelkező görbe rúd egyik vége be van falazva, másik vége egy koncentrált nyomatékkal és két koncentrált erővel terhelt. A felírt megoldási módszer alkalmazását egy számpélda szemlélteti.