Évf. 3 szám 4 (2018)
Menedzsmenttudományok

„Visszatérni vidékre” A sport megtartó ereje

Megjelent szeptember 30, 2018
Péter Miklós Kőmíves
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet
György Norbert Szabados
Debrecenni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet
Gergely Kulcsár
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
Éva Bácsné Bába
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Vidékfejlesztés, Turizmus- és Sportmenedzsment Intézet
Veronika Fenyves
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Számviteli és Pénzügyi Intézet
Krisztina Dajnoki
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet
pdf

APA

Kőmíves, P. M., Szabados , G. N., Kulcsár, G., Bácsné Bába, Éva, Fenyves, V., & Dajnoki, K. (2018). „Visszatérni vidékre” A sport megtartó ereje. International Journal of Engineering and Management Sciences, 3(4), 292–307. https://doi.org/10.21791/IJEMS.2018.4.25.

A vidék sajátosságainak kutatása napjaink egyik legérdekesebb szakszociológiai területét képezi. Ezen belül fontos vizsgálatok alapjául szolgál a vidék élet- és megtartó képessége, melyek egyik alappillére, hogy a fiatalok tanulmányaik végeztével vissza akarjanak térni és képesek legyenek a helyi gazdasági és társadalmi fejlődés, innováció katalizátoraivá válni. Manapság azonban ennek ellenkezőjét tapasztaljuk. Az imént említettekkel szoros összefüggésben jelenik meg a vidékiség is, mint a helyi – vidéki – értelmiség sajátos magatartásmódja, mely további problémák forrását képezheti. A kutatásunk során többek között arra kerestük a álaszt, hogy mi az oka annak, hogy a vidéki települések jelentős része nem vonzó a nagyvárosi felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára, legyen szó akár az oda való visszatérésről, vagy kiköltözésről, továbbá vidékképükről, vidékkel kapcsolatos nézeteikről is igyekeztünk újszerű képet adni. Kutatásunk fókuszában szerepelt a sport vidéki közösségmegtartó erejének elemzése is.A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.2-16-2017-00003 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.