Mechanical and Vehicle Engineering

Analysis of the Causes and Effects of Noise from Rail Transport

Published:
March 28, 2024
Author
View
Keywords
License

Copyright (c) 2024 Péter Ficzere

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

How To Cite
Selected Style: APA
Ficzere, P. (2024). Analysis of the Causes and Effects of Noise from Rail Transport. International Journal of Engineering and Management Sciences, 9(1), 116-130. https://doi.org/10.21791/IJEMS.2024.009
Abstract

Noise emissions from rail transport are a major concern, as they affect both the environment and people's health and quality of life. Among the many sources of noise emissions, rail vehicles and infrastructure are a major factor. With regard to rail noise emissions, it can be concluded that noise effects are influenced by a number of factors. These factors include train speed, track condition, traction technology and the noise abatement methods used. The negative effects of noise exposure include sleep disturbance, stress and mental health deterioration. It also affects the quality of life of people in urban areas and property prices. It should be emphasised that reducing noise emissions from rail transport is key to creating a healthier and more sustainable urban environment. To achieve this, it is important to use modern noise abatement technologies, improve infrastructure and implement noise abatement actions effectively. Transport authorities and railway companies should work together to achieve a more noise-free rail transport, to improve people's quality of life and to protect the environment.

References
 1. Tulipánt, G., “A közúti és vasúti áruszállítás zajkibocsátásának elemzése és a zajterhelés csökkentési lehetőségeinek vizsgálata” (2007)., Doktori disszertáció
 2. Markovits-Somogyi, R., Török, Á., “HEATCO kutatási jelentés a Magyarországon végzett zajjal kapcsolatos fizetési hajlandóságról”, MŰSZAKI INROFMÁCIÓ KÖRNYEZETVÉDELEM, 17, 99-107. (2006)
 3. Madshus, C. 5., & Kaynia, A. M., „High-speed railway lines on soft ground: dynamic behaviour at critical train speed”, Journal of Sound and Vibration, 231(3), 689-701., (2000), https://doi.org/10.1006/jsvi.1999.2647
 4. Brian Hemsworth - Noise Consultant LLP: „Environmental Noise Directive, Development of Action Plans for Railways”, prepared for International Union of Railways (UIC), (2008)
 5. Hemsworth 2006, Brian Hemsworth: Noise Reduction at Source - EU Funded Projects, presentation held on conference RailNoise 2006; Pisa, 9-10 November 2006.
 6. Thompson and Gautier 2006, D J Thompson (University of Southampton) and P-E, Gautier (SNCF): „Review of research into wheel/rail rolling noise reduction” JRRT79, IMechE 2006JRRT79 IMechE 2006., DOI: 10.1243/0954409JRRT79
 7. Demus, T., Tokaji, K., Szigetvári, M., Varga, A., ”Vasúti légszárító zajterhelésének csökkentése szimuláció segítségével”, http://vasutgepeszet.hu/wp-content/uploads/vasutgepeszet_2021_2_belivek-1015-03-demus.pdf
 8. Blumberger, R., Schmelz, T., ”A hazai vasúti csendes folyosók várható hatása a zajterhelés alakulására”. KÖZLEKEDÉS ÉS MOBILITÁS: KÖZLEKEDÉS-ÉS JÁRMŰTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 2(1), 5-13. (2023).
 9. Watson, I., Ali, A., & Bayyati, A.: „Noise Mitigation and Related Factors of High Speed Railways” European Journal of Sustainable Development, 7(3), 11., (2018), https://doi.org/10.14207/ejsd.2018.v7n3p11
 10. Zvolenský, P., Pultznerová, A., & Grenčík, J.: „Analysis of the efficiency of low noise barrier using STERED material”, In MATEC Web of Conferences (Vol. 196, p. 04076). EDP Sciences, (2018), https://doi.org/10.1051/matecconf/201819604076
 11. Kim, S.-H., Lee, H.-J., & Kim, J.-T.: „Sound Insulation Strategy for the Tunnel Noise in a High Speed Train”, Journal of the Korean society for railway, Korean Society for Railway, . (2012, August 31), https://doi.org/10.7782/jksr.2012.15.4.315
 12. Frolova, O., Salaiová, B., Olexa, T., & Mandula, J. “Using crumb rubber from waste tires to reduce road traffic noise” In MATEC Web of Conferences (Vol. 73, p. 04022). EDP Sciences, (2016), https://doi.org/10.1051/matecconf/20167304022
 13. Pultznerová A, Šimo J, Grenčík J.: „Possibilities of Evaluating the Effectiveness of Noise Barriers in Slovakia”, Applied Sciences, 2021; 11(21):10206. https://doi.org/10.3390/app112110206
 14. Clausen, U., Doll, C., Franklin, F., Franklin, G., Heinrichmeyer, H., Kochsier, J., Rothengatter, W. and Sieber, N. „Reducing Railway Noise Pollution” [online], Europarl.europa.eu. Available at: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/474533/IPOL, (2012).
 15. Reducing Railway Noise Pollution,. [online] Europarl.europa.eu. Available at: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/474533/IPOL
 16. Banister, D. „European transport policy and sustainable mobility”, London: Spon Press, p.78, (2000). https://doi.org/10.4324/9780203857816,
 17. Oertli, J. and Hubner, P.: „Railway Noise in Europe a 2010 report on the state of the art”, Paris: UIC, p.12, https://uic.org/IMG/pdf/uic_railway_noise_the_state_of_the_art_2010.pdf
 18. Tánczos, K., Markovits-Somogyi, R., Török, Ádám “Noise annoyance, willingness to pay of inhabitants exposed to transport noise”, Periodica Polytechnica Transportation Engineering, 35(1-2), pp. 75–84., (2007)
 19. Talotte, C., Gautier, P. E., Thompson, D. J., & Hanson, C.: “Identification, modelling and reduction potential of railway noise sources: a critical survey”, Journal of Sound and Vibration, 267(3), 447-468, (2003), DOI: 10.1016/S0022-460X(03)00707-7
 20. Szász G.-Tőkei L. (szerk.): „Meteorológia mezőgazdáknak, kertészeknek, erdészeknek” – Mezőgazda Kiadó, pp. 697-703. (1997)
 21. El-Fadel, M.-Shazbak, S.-Hadi Baaj, M.-Saliby, E.: „Parametric sensitivity analysis of noise impact of multihighways in urban areas”, Environmental Impact Assessment Review, Vol. 22, pp. 145-162, (2002), DOI: 10.1016/S0195-9255(01)00101-9
 22. Fodor I.: „Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon”, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, pp. 224-235., (2001)
 23. Bite P-né-Hajdú S.-Mészárosné Kis Á.-Bognár G.-Szőke J.-Reményi J-né),: „A kötöttpályás közlekedés zajhatás értékelésének elvi módszere”, Közlekedéstudományi Intézet, Budapest, 16p., (1997)
 24. Oktatási Minisztérium: „A természeti és épített környezet védelme és fejlesztése”, Technológiai Előrejelzési Program, Munkacsoport jelentés. Oktatási Minisztérium, Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság, Budapest, 56 p., (2000)
 25. Ivanov, N. I., Boiko, I. S., & Shashurin, A. E. “The problem of high-speed railway noise prediction and reduction”, Procedia Engineering, 189, 539-546., (2017)., https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.05.086
 26. Bulla, M.,: „Környezetvédelmi kulcsproblémák”, Magyarország településkörnyezete (Key problems of environmental protection). Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 187-236., (2000).
 27. Havas, A., Szlávik, J., & Füle, M.: „A természeti és épített környezet védelme és fejlesztése”, munkacsoport jelentés= The Hungarian Technology Foresight Programme: Report by the Steering Group., (2000).
 28. Nagy A.: “Zaj- és rezgésvédelem II. (Zajvédelem)”, Széchenyi István Főiskola Közlekedésgépészeti Intézet, Győr, Kézirat, 81 p., (1992)
 29. Moser M-Pálmai Gy.: „A környezetvédelem alapjai”, Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 245-301., (1984)
 30. Smetana, C.:” Zaj- és rezgésmérés” Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 222 p, (1975)
 31. Czelnai R.: „Bevezetés a meteorológiába I.: Légköri alapismeretek”, Nemzeti Tankönyvkiadó, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Kézirat, pp. 220-228., (1993)
 32. Baros, Z. A városi zaj környezeti és társadalmi hatásainak vizsgálata Debrecen városában. doktori disszertáció (2012)
 33. Török, Á., “A zajszennyezéssel kapcsolatos fizetési hajlandóság meghatározása kérdőíves felmérés segítségével”, Közlekedéstudományi Szemle, 56, 222-224. (2006).
Database Logos