Évf. 61 szám 3–4 (2022): Új tendenciák a kortárs magyar irodalomban

Tanulmányok

Szerkesztői előszó

Megjelent december 15, 2022
Szerzők
Balajthy Ágnes
Debreceni Egyetem, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
, Lapis József
Megtekintés
Hogyan kell idézni
Selected stlye: APA
Balajthy, Ágnes, & Lapis, J. (2022). Szerkesztői előszó. Studia Litteraria, 61(3–4), 3. Elérés forrás https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/12128

A kortárs magyar irodalom folyamatait elsősorban a műkritika legkülönfélébb szakmai orgánumai követik nyomon, s bár több irodalmi és művészeti folyóirat rendszeresen megjelentet összegző áttekintéseket a történő magyar irodalom legaktuálisabb tendenciáiról, ezen folyamatok átfogó, tudományos igényű leírására viszonylag ritkán kerül sor. Éppen ez utóbbira vállalkozik jelenlegi lapszámunk, amely a kortárs magyar líra és próza aktuális folyamatainak széleskörű feltérképezését és mélyebbre ható vizsgálatát ígéri.