Évf. 60 szám 3–4 (2021): Írói gazdálkodások a 19–20. században
Tanulmányok

Kereskedőtársadalom, írói gazdálkodások

Megjelent október 30, 2021
Sándor Hites
ELKH, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
PDF

APA

Hites, S. (2021). Kereskedőtársadalom, írói gazdálkodások. Studia Litteraria, 60(3–4), 3–6. Elérés forrás https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/10288

2021 januárjában a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetével közös szervezésben az Írói gazdálkodások a 19–20. században: Vállalkozás és befektetés Kazinczytól Jókaiig és tovább című online konferenciánkat. A konferencián elhangzott előadásokból készült tanulmányokat tartalmazza ez a lapszám. Kitűnik belőlük, hogy az 1800 és 1920-30-as évek közti időszakban – vagyis a rendi keretekben és ezek felbomlásakor, a kapitalista Gründerzeit, illetve a piaci termelési és kereskedési formák kiteljesedése idején – az „írói gazdálkodás” sokszínű változatai jöttek létre, de a mediális vagy jogi környezet, illetve az alkotói habitusok különbségei ellenére mégis kirajzolódik egy olyan történeti horizont, amelyen e változatok Kazinczytól Bajzán és Vörösmartyn át Móriczig egymást kölcsönösen értelmezve elrendezhetők. S ezzel, a maga eredményein túl, e gyűjtemény előkészíthet vagy tovább ösztönözhet olyan kutatásokat is, amelyek a szocialista korszak állami mecenatúrájának és szimulált irodalmi piacának a keretei közt tekintik át az „írói gazdálkodás” aktuális lehetőségeit: de megvilágíthatja az 1990 utáni korszak – az itt tárgyalthoz sok tekintetben visszatérő – „irodalmi gépezetének” (Margócsy István) jellemző mechanizmusait is.