Évf. 11 szám 1 (2021)
Jog- és államtudomány

Fenntarthatósági szempontok érvényesülése a szerzői jogban

Megjelent június 26, 2021
Edit Tomasovszky
Debreceni Egyetem Márton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Bio
PDF

APA

Tomasovszky, E. (2021). Fenntarthatósági szempontok érvényesülése a szerzői jogban. Pro Futuro, 11(1), 40–61. https://doi.org/10.26521/profuturo/2021/1/9853

A tanulmány célja, hogy áttekintést adjon a szerzői jog XXI. századi útkereséséről, a szerzői jogi fenntarthatóság megvalósítására tett európai és magyar törekvésekről a fenntarthatóság szerzőijog-specifikus vonatkozásain keresztül, és összegezze a témában már elért jogharmonizációs eredményeket, valamint felhívja a figyelmet a még el nem ért, de kívánatos célokra. A témát a kultúra-gazdaságtani szempontból bemutatott kulturális fenntarthatóság felől közelíti az írás. A fő témát először a szerzői jog egyensúly-keresésének történeti és jelenkori vonatkozásai segítségével mutatjuk be. Ezt követően a szerzői jog filozófiai, alapjogi hátterének változásait, jelenlegi helyzetét tekintjük át. A szerzői vagyoni jogok és személyhez fűződő jogok dinamizmusának elemzésével a tanulmány rávilágít a szerzői jogi jogosultságok párhuzamos érvényesülésének szükségességére. A szerzői jog versenyképességének vizsgálata arra irányul, hogy a versenyképesség és a fenntarthatóság egymástól elválaszthatatlan voltát kiemelje, és hangsúlyozza, hogy ezek fejlődése is csak egymásra tekintettel elképzelhető.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.