Évf. 2 szám 2 (2012)
Jog- és államtudomány

Gazdaságpolitikai együttműködés az Európai Unióban – Új utakon?

Megjelent november 15, 2012
Gabriella Csűrös
Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Bio
pdf

APA

Csűrös, G. (2012). Gazdaságpolitikai együttműködés az Európai Unióban – Új utakon?. Pro Futuro, 2(2), 34–52. https://doi.org/10.26521/Profuturo/2012/2/5560

Az álmok megvalósítása során felmerülő akadályok többirányúvá teszik a járható utat: visszafordulhatunk, valamint az akadályok leküzdése során megmaradhatunk eredeti terveinknél, de új utakat keresve módosíthatjuk is céljainkat. Vajon az európai unió milyen utakon jár? Az unió által a válság hatására hozott eddigi reaktív intézkedések milyen irányba mutatnak? A kérdésekre egyértelmű választ álláspontom szerint még nem adhatunk. A kérdések megválaszolását viszont segítheti annak meghatározása, hogy milyen képződmény az Európai Unió, mi a célja, és ezekhez eddig milyen eszközöket rendelt. Emellett a meglévő eszközök sajátosságait, esetleges ellentmondásait egyaránt látnunk kell, ha a válság hatására hozott intézkedéseket értékelni kívánjuk. Alapvető kérdés a kutatás koordinátáinak definiálása is, azaz milyen szempontból végezzük vizsgálatainkat.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.