Évf. 6 szám 1 (2016)
Joggyakorlat

A sztrájkhoz való jog az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában

Megjelent február 26, 2020
Katalin Bagdi
Debreceni Egyetem, Marton Géza állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Bio
Pdf

APA

Bagdi, K. (2020). A sztrájkhoz való jog az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában. Pro Futuro, 6(1), 115–133. https://doi.org/10.26521/Profuturo/2016/1/4906

A sztrájkhoz való jog a munkaharc egyik formájaként a kollektív munkajog területének kiemelkedően fontos és sokat tárgyalt kérdésköre, különösen korlátozhatóságának terjedelme miatt. A munkajogviszony egyik meghatározó jellemzője, hogy a munkáltató és a munkavállaló között hierarchikus viszony alakul ki (függő munka), amelyben az utóbbi alárendelt helyzetben van. A munkavállaló személyi és gazdasági függése a munkáltatótól előbbi gazdasági és szociális kiszolgáltatottságát eredményezi, ami a felek között a polgári jogra jellemző egyensúlyi helyzetet megbontja, és így egyfajta erőbeli egyenlőtlenség alakul ki köztük. Ezen helyzetek kiegyensúlyozására szolgáló eszközök egyike a sztrájkhoz való jog, amely lényegében a munkavállaló ellenállási joga, „a kollektív önrendelkezés egyik kifejező formája”.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.