KeresésSpeciális keresési beállítások mutatása Speciális keresési beállítások elrejtése
Szociális munka idősekkel: Felmérés és intervenció – egy biopszichoszociális megközelítés
Megjelent május 1, 2014

Kathleen McInnis-Dittrich: Social Work with Older Adults:
A Biopsychosocial Approach to Assesment and Intevention – Third Edition
(Allyn and Bacon, Boston, 2009 – Pearson Education Inc.)

72
29
A szakmai kultúra és az intézményi kultúra, valamint az intézményi és társadalmi környezet szerepe a szociális munkában
Megjelent május 1, 2014

A szerző tanulmányában, egy rendszerszemléletű megközelítésben áttekintést nyújt a hazai szociális munka helyzetéről, elemezve a szakmai és intézményi kultúra, valamint az intézményi és társadalmi környezet szerepét ennek alakulásában.
Elemzésében kiemeli, hogy a képzések során formálódó szakmai kultúra és... a szociális ellátórendszer mindennapi gyakorlatát meghatározó intézményi kultúra között gyakran jelentős távolság tapasztalható. Ennek okait elemezve kiemeli a képzések elszakadását a gyakorlatot képviselő intézményektől, valamint a szociális munkának mint professziónak bizonytalan megítélését és elégtelen szakmai érdekérvényesítését. Ez különösen megnehezíti az intézményközi együttműködést és egy korszerű interprofesszionális gyakorlat kialakítását. Fontosnak tartja a szociális szakma társadalmi megítélésének és elfogadásának erősítését és a szociális munka szakmai pozícióinak védelmét. A tanulmány végén kísérletet tesz arra, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg a szociális munka hazai helyzetét javító teendőkről.

Teljes absztrakt mutatása
21
19
A szociálisszervező-képzés szerepe a hazai idősellátás alakulásában
Megjelent május 28, 2019

Visszatekintés a szociálisszervező-képzés születésének 45. évfordulóján

135
182
Az esetmenedzseri tevékenység jelenléte és dilemmái a hazai szociális munkában
Megjelent június 1, 2016

-

18
56
A gerontológiai ismeretek szerepe a szociális munkások képzésében
Megjelent november 1, 2017

A szerző áttekintést nyújt a szociálismunka-alapképzés keretében kidolgozott „Bevezetés a gerontológiába” tárgyról. Ez a tárgy az idősellátás területéhez kapcsolódó gerontológiai ismereteket helyezi előtérbe, és az idősekkel folyó gyakorlati munkához nyújt gerontológiai alapokat feldolgozva az ahhoz kapcsolód... biogerontológiai, gerontopszichológiai és szociálgerontológiai ismereteket. E tananyag fontos szerepet játszik a „ Szociális munka idősekkel” tárgy előkészítésében és a szociális munka különböző területein dolgozó szociális munkások idősekkel kapcsolatos ismereteinek, szemléletének formálásában.

Teljes absztrakt mutatása
10
162
Kemény Ferencre emlékezve: Mezőkövesd, 1944. 07. 09. – Budapest, 2020. 04. 15.
Megjelent június 30, 2020

-

33
33
Szociális munkások a terápiák világában: Gondolatok Fejes Renáta „A művészetterápia szerepe a serdülőkori depresszió kezelésében” című tanulmánya kapcsán
Megjelent június 1, 2017

-

16
95
Közel Bolognához - Soprontól távol: Gondolatok a szociális képzések átalakulása kapcsán
Megjelent november 1, 2016

-

6
4
Mennyire van közel Bologna? Néhány megjegyzés a „ Közel Bolognához – Soprontól távol” címen megjelent korábbi tanulmány kapcsán
Megjelent november 1, 2016

-

2
3
Recenzió a Szolgáltatás a szolgáltatásban − „…felkészíteni a méltóságot biztosító ellátásokra…” c. könyvről
Megjelent november 1, 2017

-

5
4
1 - 10 a 10 tételből