Tanulmányok

Házi segítségnyújtás iránti igények időbeliségének mérése

Megjelent:
December 27, 2019
Szerzők
Megtekintés
Kulcsszavak
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Meleg, S., & Ládonyi, Z. (2019). Házi segítségnyújtás iránti igények időbeliségének mérése. Párbeszéd: Szociális Munka folyóirat, 6(3). https://doi.org/10.29376/parbeszed.2019.6/3/2
Absztrakt

A kutatás témája a házi segítségnyújtás iránti igények időbeli eloszlásának feltérképezése, különös tekintettel az általános szolgáltatási időn (hétköznap, 8–16 óra) túli időszakokban, továbbá, hogy leírja az igényeket befolyásoló tényezőket, és beazonosítsa a munkaidőn túlnyúló időszakokra jellemző tevékenységi igényeket.

A kutatás 103 fős mintán, egy intézmény ellátotti körében, önkéntesen kitöltött, anonim kérdőívekkel került felvételre. A kérdőívek értékelése 5 kutatási kérdés, illetve 7 hipotézis mentén történt. A házi segítségnyújtás iránti keresletben egyértelműen leírható volt az igények időbeli változása napi és heti időrendben, meghatározható volt az egyes tevékenységek iránti igény is. Az adatok alapján szükségesnek mondható az általános szolgáltatási idő keretein kívüli szolgáltatás biztosítása. A gondozási szükségletet feltételezetten befolyásoló háttérváltozók esetében jelentős igénybevételt befolyásoló hatást nem sikerült kimutatni, e téren további kutatásra van szükség.