Szemle (Review)

A természetes gyeptípusok módosulása a használat és művelés hatására a Baróti hegységben – Kovászna megye

Megjelent:
2021 November 28
Szerző
Megtekintés
Kulcsszavak
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Szakács Nagy, M. (2021). A természetes gyeptípusok módosulása a használat és művelés hatására a Baróti hegységben – Kovászna megye. Gyepgazdálkodási Közlemények, 4(1-2), 80-81. https://doi.org/10.55725/gygk/2006/4/1-2/10380
Absztrakt

A természetes gyepek jelentőségét Kovászna megyében elsősorban területi arányuk határozza meg. Az össz. mezőgazdasági területnek több mint felét teszik ki. Gazdasági szerepüket kihangsúlyozza, hogy sok településen a fő megélhetési forrást jelentik az állatállományon keresztül.
Környezetvédő szerepük is nagyon fontos, a 20%-os lejtökön 800 mm feletti csapadékkal a természetes gyepek növényzete védi a talajt az eróziótól.
Tájformáló szerepük se elhanyagolható, nagy területük révén a művelési szintnek turisztikai jelentősége is van. Ennek ellenére a természetes gyepek hasznosítása és művelése az elmúlt évtizedben nagyon visszaesett. A felére csökkent állatállomány nem tudja optimálisan hasznosítani a rendelkezésére álló gyepeket. Amíg a települések közelében fekvő területeket sok esetben túlterhelik, addig a messzebb levőket csak időszakosan, vagy egyáltalán nem is hasznosítják.