Keresés

Publikált ez után
Publikált ez előtt

Keresési eredmények

 • Holland díszdoktorok a debreceni egyetemen a két világháború között
  Megtekintések száma:
  158

  A debreceni egyetem a két világháború között három alkalommal adományozott díszdoktori címet holland
  tudósoknak vagy közéleti személyeknek. Az adományozás mindig valamilyen fontos eseményhez kapcsolódott
  (gyermekmentő akció, speyeri birodalmi gyűlés, Református Kollégium 400 éves jubileuma). A jelöltek
  kiválasztásában két fontos tényező játszott szerepet: protestáns kötődésük és/vagy Magyarország iránt tanúsított
  jóindulatuk. A díszdoktori címnek hét, a tiszteletbeli professzori díjnak nyolc holland kitüntetettje
  volt a két világháború között.

 • Magyar peregrinusok kölcsönügylete Erlangenben
  163-169
  Megtekintések száma:
  75

  The Loan Transaction of Peregrine Students in Erlangen. The sources—four brief documents—made public here offer an insight into student life at the end of the 18th century: the high fees of tuition, especially the cost of their studies abroad, significantly impacted not only on the cost of education but on the subsequent lives of the students as well. The ”peregrine students” were obliged to take loans, the burdens of which they had to carry for long years. Two of the documents here presented pertain to two peregrinators who completed their studies at the College of Debrecen but had earlier concluded a loan agreement in Erlangen, Germany. In the Archives of the Debrecen Protestant College we can read the texts of the original contracts, as well as the written documents submitted to the home church authorities in the matter of the reclamation of the loaned sum.

 • CSERNÁK LÁSZLÓ (1740–1816), DEVENTERI PROFESSZOR ÉS DEBRECENI ALAPÍTVÁNYA
  150-161
  Megtekintések száma:
  120

  A Debreceni Református Kollégium korábbi diákja éveket töltött Hollandiában, hogy felkészüljön egy későbbi remélt filozófiai professzori állásra valamelyik hazai református kollégiumban. Bár kiválóan teljesítette filozófiai és orvosi tanulmányait Utrechtben és Groningenben, elmaradt a magyarországi meghívás. Deventerből kapott végül állásajánlatot és lett ott a filozófia professzora. Feleségül vette egy holland nőt – Elisabeth Slichntenbreet –, majd belevágott új, boldog életébe Hollandiában. Már 12 éve élt Deventerben, amikor Sárospatakról kapott meghívást a történelem, görög és ékesszólás tanári katedrájára, amit azonban hollandiai kötelezettségei (munka, család) visszautasított. Néhány évvel később Groningenbe is meghívták professzornak, de ezt is elutasította. Tudományos munkája, Cribrum Arithmeticum 1811-ben jelent meg és Csernák több példányt juttatott belőle Magyarországra és Erdélybe. Halála után nagyobb pénzösszeget hagyott magyar alma materére, amit a kollégium közszükségleteire használtak fel.

   

 • Haraszti Szabó Péter–Kelényi Borbála–Szögi László: Magyarországi diákok a prágai és krakkói egyetemeken 1348–1525, 1–2. kötet
  149-153
  Megtekintések száma:
  191

  Haraszti Szabó Péter–Kelényi Borbála–Szögi László: Magyarországi diákok a prágai és krakkói egyetemeken 1348–1525, 1–2. kötet – recenzió

 • Mindenki vágyik a tudásra, de az árát senki sem akarja megadni: az oktatás financiális háttere a középkorban és a korai újkorban
  194-200
  Megtekintések száma:
  126

  Az ELTE Egyetemtörtneti Kutatócsoportja új kötettel jelentkezett 2019-ben, mely nem a már jól ismert és rendkívül értékes adatbázisokat tette elérhetővé a szakma számára, hanem az oktatás pénzügyi kérdéseivel foglalkozó tanulmányokat publikálta. A cikkek többsége közé pkori, kisebb részben kora újkori témával foglalkozik. A szerzők a téma nagyon sokféle szegmensét világították meg, rengeteg érdekes adatot közöltek az olvasókkal

 • Holland Tanszék alapításának kísérlete a két világháború között
  61-71
  Megtekintések száma:
  89

  An Attempt to Establish a Department of Dutch Between the Two World Wars. On 20th June, 1921, Ms. Catharina Kuyper, daughter of the former prime minister of the Netherlands, visited Debrecen. This occasion brought the rector of the Hungarian Royal István Tisza University of Debrecen to write her a letter and ask her to convince the Dutch government of the importance of a Department of Dutch Literature and Culture at this university. Kuyper agreed with this wish and promised the board of the university her mediation to raise money for the new department. The managers of the university found a qualified person, dr. Zsigmond Nagy, for the leadership of the Dutch Studies. They received only goodwill support from the Hungarian government but no money. Nagy died in the spring of 1922 and the Dutch government refused to help establish a new Dutch department because of the hard financial situation of the Netherlands.

 • Mikonya György: Az európai egyetemek története (1230–1700) – recenzió
  143-148
  Megtekintések száma:
  125

  Mikonya György: Az európai egyetemek története (1230–1700)

 • Magyar nyelv és kultúra tanítása a Humbold Egyetemen
  147-152
  Megtekintések száma:
  165

  A berlini Humbold Egyetemen folyó magyar nyelv és kultúra oktatásának 100 éves évfordulóját ünnepelte 2016-ban. Ennek alakalmából jelent meg egy tanulmánykötet, melynek ismertetésére vállalkozott a cikk.

 • Juhász Réka Ibolya: A győri felsőoktatás intézményeinek hallgatói 1719–1852
  174 - 176
  Megtekintések száma:
  99

  Jelen írás Juhász Réka Ibolya: A győri felsőoktatás intézményeinek hallgatói 1719–1852 című munka recenziója.

 • Carl Irlet, a svájci gyermekmentő akció szervezőjének méltatása a debreceni egyetemen
  125-130
  Megtekintések száma:
  158

  A debreceni egyetem 1925-ben a magyarországi gyermekmentő akció két protestáns szervezőjének, a svájci Carl Irletnek és a holland báró Willem Carel Adrien van Vredenburchnek adományozott honoris causa
  címet. Varga Zsigmond teológus professzor méltatásában kifejtette, mekkora szerepe volt Irlet lelkésznek a mentőakció megszervezésében és koordinálásában, milyen fontos szerepük volt a Svájcba került gyerekeknek
  a magyarságkép politikai és nemzetgazdasági alakításában. Irlet kitüntetését Horthy Miklós kormányzó és Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter hagyta jóvá.

 • A Sárospataki Református Kollégium története: Sárospatak, Hernád Kiadó, 2013, 204 lap
  177-179
  Megtekintések száma:
  92

  Dienes Dénes-Ugrai János: A Sárospataki Református Kollégium története - recenzió

 • PEREGRINATIO ACADEMICA. A KÜLFÖLDI MAGYAR EGYETEMJÁRÁS TÖRTÉNETE, MÉRETE ÉS IRÁNYAI 1150-1919
  362-365
  Megtekintések száma:
  49

  A kötet nemcsak hiánypótló, hanem Szögi László életművének összegzése is. Több mint harminc éve kutatja a magyar diákok külföldi tanulmányainak nyomait. A könyvben bemutatott adatok a középkortól 1919-ig mintegy 101 ezer beiratkozó adatait dolgozták fel, és az adattárak és az abból létrejött számítógépes adatbázis egy Európában, de még talán a világon is egyedülálló gyűjtést tartalmaznak, melyek éppen az életpályák iránt érdeklődők számára fognak a jövőben is nagyon hasznos segítséget nyújtani.

   

 • Magyar diákok hollandiai tanulmányai a kora újkorban
  23-35
  Megtekintések száma:
  124

  The Study of Hungarian Students at Dutch Universities in the Early Modern Age. The aim of this paper is to give an insight into the study of Hungarian sholars at Dutch universities in the Early Modern Age. The method based primarily on numerical data concerning the number of students at a university in different periods divided by majors; previous educational background, SES status and occupation. The analysis also concerns the financial support of universities, provinces and cities students received at that time.

 • Szögi László–Varga Júlia: Magyarországi diákok francia, belga, román, szerb és orosz egyetemeken 1526–1919 I.
  155 - 157
  Megtekintések száma:
  207

  Szögi László–Varga Júlia: Magyarországi diákok francia, belga, román, szerb és orosz egyetemeken 1526–1919 I. című könyv recenziója

 • Holland egyetemek hatása a 17-18. századi magyar orvoslás kultúrtörténetében
  25-38
  Megtekintések száma:
  98

  INFLUENCE OF DUTCH UNIVERSITIES ON THE CULTURAL HISTORY OF MEDICINE IN THE 17TH AND 18TH CENTURIES. 97 students are known who were registered as a student of medicine at Dutch universities in the Early Modern Age. he basic subjects of medical training, botany and anatomy, were met by the universities and clinical education was also introduced. Hungarian students disputed and defended doctoral theses in the Netherlands under inluence of the newest philosophical and medical theories. After having inished their medical training abroad, they became doctors of towns and provinces in their home country. Some of them continued writing scientiic works or translated works of famous European doctors. he work of the most inluential Dutch medical doctor, Hermann Boerhaave was continued by his students in Vienna and Hungary, too. His name also appeared in literary works of the 18th century.

 • A DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM INTÉZKEDÉSEI AZ 1831-ES ÉS 1866-OS KOLERAJÁRVÁNY IDEJÉN
  57-70
  Megtekintések száma:
  46

  Debrecen városában az 1831-ben behurcolt kolera nagy pusztítást végzett, a lakosság majd 7,5%-a vesztette életét a járványban. Gyógymódot még nem ismertek a kortársak, ezért megelőző intézkedésekkel (lezárások, karantén) próbálták útját állni a járvány terjedésének. Már a betegség híre nyugtalansággal töltötte el a professzorokat, akik a várostól igyekeztek a legfrissebb híreket beszerezni. Sokáig ellenálltak az iskola bezárásának, de amikor a járvány július végén elkezdte szedni halálos áldozatait a városban, mégis kénytelenek voltak lépni. A diákság jelentős része már korábban elhagyta az iskolát, akik viszont maradtak, azokról a professzorok gondoskodtak. A járványhelyzet romlásával felmerült a város részéről annak a gondolata is, hogy a kollégiumot kórházzá alakítják át, de végül a professzorok és a kollégiumi főgondnok tiltakozása következtében ettől elálltak. Az iskolai rend végül csak a késő őszre állta helyre. Az 1866-os lokális járvány idején csak rövid időre halasztották el az iskolaév megkezdését.

 • Magyarországi diákok hollandiai teológiai tanulmányai levéltári források tükrében
  166-176
  Megtekintések száma:
  83

  Theological studies of Hungarian students in the Netherlands based on archival sources. Hungarian peregrination found their new routes after having banned Calvinists students from Wittenberg and after the fall of Heidelberg. Hungarian students visited Dutch universities from the end of the 16 th century till 1795 when French troops occupied the Netherlands. Most of the Hungarian protestants were Calvinists and the main goal of the peregrination academica was the education of Hungarian Calvinist clergymen. This papers aims at presenting the most important theological movements based on archival sources which originated from the Netherlands or reached the Hungarians Calvinist church through the Dutch universities: arminianism, puritanism and coccejanism. Hungarian representatives of these theological movements, their theological debates in the Netherlands and in their home church and furthermore their influence on the Hungarian/Transylvanian Calvinist church will be mentioned. In the last part I will examine the theological exams, testimonials and dissertations of becoming Calvinist theologists.

 • Lexikon der Studenten aus Estland, Livland und Kurland an europäischen Universitäten 1561–1800 - recenzió
  185 - 187
  Megtekintések száma:
  167

  A Lexikon der Studenten aus Estland, Livland und Kurland an europäischen Universitäten 1561–1800 című könyv recenziója