Vol 10 No 3-4 (2019): MMXIX vol. X.nr.3-4
Könyvismertetés

The University in the 21st century: Teaching the New Enlightenment at the Dawn of the Digital Age. Ed. Marvin Lazerson

Published January 14, 2020
Zsuzsanna Köpösdi
University of Debrecen Center of Multimedia and E-learning
How to Cite

APA

Köpösdi, Z. (2020). The University in the 21st century: Teaching the New Enlightenment at the Dawn of the Digital Age. Ed. Marvin Lazerson. Gerundium, 10(3-4). https://doi.org/10.29116/10.29116/gerundium/2019/3-4/17

Abstract

A kötet alapos elemzést ad arról – a téma részletes történeti és filozófiai hátterét is jól megvilágítva –, hogy a 21. század felsőoktatásának milyen fő irányvonalak, elvek és módszertan mentén kellene újjászerveződnie, hogy mely gyakorlatokat, szemléletet és módszereket kellene radikálisan újragondolni, illetve, hogy a szerzők meggyőződése szerint melyek azok a változások, amelyek nem csak alátámasztják, de már meg is követelik a radikálisan új szemléletmód alkalmazását a felsőoktatásban.