Köszöntő

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fókuszterülete az orvos- és egészségtudományi területen végzett felfedező kutatás és az arra épülő innováció. Ez a törekvés megmutatkozik az egyetem kari struktúrájában, mivel öt karon folyik orvos- és egészségtudományi képzés. Kiemelendő továbbá, hogy az országban egyedülállóan a Debreceni Egyetem, felismerve a népegészségügy meghatározó jelentőségét, 15 évvel ezelőtt megalapította a Népegészségügyi Kart. A Debreceni Egyetem élen járt továbbá a gyógyszerészképzés önálló kari struktúrában történő megvalósításában is, az országban harmadikként 2003-ban a Gyógyszerészeti Intézet jogutódjaként megalakult Gyógyszerésztudományi Kar. Mindkét Kar elkötelezett a magas szintű, gyakorlatorientált oktatómunka iránt, melynek egyik záloga a tudományos kutatás, az eredmények disszeminációja, publikálása.

Évf. 3 szám 1 (2024) Aktuális szám

Megjelent May 29, 2024

issue.tableOfContents66938ee3123de

Cikkek

 • Az olvasástanítás ortográfiás módszere-bizonyítékok és lehetőségek
  Megtekintések száma:
  34

  Az olvasás az egyén tanult képessége, ami lehetővé teszi írott szöveg megértését és értelmezését. Az OECD országokban a szövegértés terén mért PISA (Programme for International Student Assessment) pontszámok fokozatos romlása alapján felvethető, hogy az olvasás tanításában szükség lehet új megközelítések kidolgozására, elsősorban a jelenlegi módszerekkel rosszul boldogulók számára. Az olvasástanítás hagyományosan a hang-betű megfeleltetés (silabizálás) elsajátításával kezdődik a betűkön alapuló írásrendszert használó országokban. Magyarországon a továbblépést rendszerint az egyes szótagokat alkotó betűk hangos összeolvastatása jelenti. Az agyműködés sajátosságaira fókuszáló kutatások felvetik az ortográfiás-morfológiai szegmentálásra alapozott módszerek igen eredményesek lehetnek. A továbbiakban bemutatásra kerül egy, a betű-bigram-morféma tagoláson alapuló, jelenleg pilot szakaszban járó, ún. ortográfiás olvasástanítási módszer, ami a jelenleg ismert neurobiológiai alapokra építve az agyi ventrális vizuális feldolgozólánc sajátosságait igyekszik figyelembe venni. A módszer lényege, hogy az olvasástanulás során a teljes szavak összeolvasás során, a betű – bigram (két, az adott nyelvben gyakran egymás mellé kerülő betű) – morféma (a legkisebb, már önálló jelentéssel bíró nyelvi egység) hierarchia szerint halad a tanulás. A gyerekek kezdettől fogva összefüggő magyar szöveget olvasnak hangos olvasással, mely biztosítja, hogy a gyerekek kontextuálisan gazdag környezetben találkozzanak az írott nyelvi elemekkel. Az ortográfiás olvasástanítási módszer jelentőségét a jövőbeli kontrollált vizsgálatok eredményei dönthetik el.

Új gyógyszertechnológiai eljárások

 • CK2 inhibitor tartalmú alginát mikrogyöngyök formulálása és vizsgálata különböző segédanyagokkal
  Megtekintések száma:
  26

  Absztrakt

  A kutatási munka során CK2 inhibitor tartalmú alginát mikrogyöngyöket formuláltunk polimerizációs módszerrel. Egyes készítményekben segédanyagokat használtunk a formulálás során a hatóanyag penetrációjának javítása és a készítményeink stabilitásának növelése érdekében. A hatóanyagot tartalmazó nátrium-alginát keverékhez Transcutol® HP-t adtunk és a kapott eredményeket a segédanyag nélküli mikrogyöngyökkel összehasonlítottuk. A készítményekkel különböző gyógyszerforma vizsgálatokat végeztünk, meghatároztuk a kapszulázási hatékonyságot, a duzzadási viselkedést, enzimatikus stablilitási vizsgálatot és in vitro kioldódási vizsgálatot végeztünk. A formulációk sejtéletképességi vizsgálatához MTT tesztet végeztünk Caco-2 sejtvonalon. Végül a készítmények antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatásait értékeltük. A Transcutol® HP alkalmazásával a formulációban javult a CK2-inhibitor készítményben történő stabilitása és permeabilitása.