Szerkesztőbizottság

Acta Medicinae et Sociologica

Alapítás éve: 2010
Alapító-főszerkesztő: Kiss János

Főszerkesztő: Hüse Lajos
Főszerkesztő-helyettes: Fónai Mihály
Szerkesztők: Balogh Erzsébet, Huszti Éva, Kovács-Nagy Klára, Kristóf Zsolt, Takács
Péter. Angol nyelvi olvasószerkesztő: Tilki Ágnes
A szám vendégszerkesztője: Bocsi Veronika

Szerkesztőbizottság: Kalapos István (elnök), Kiss János (társelnök),
Fábián Gergely, Kósa Zsigmond, Ködmön József,
Lőrincz István, Rákóczi Ildikó, Lukácskó Zsolt, Szöllősi János,
Elen Csikai (USA), Marzanna Farnicka (Lengyelország),
David Urban (Csehország), Pogány Magdolna, Flóra Gábor (Románia),
Bódi Ferenc, Irina Kozubovska (Ukrajna)

Tudományos tanácsadók:
Muszbek László, akadémikus, Pethő Attila, akadémikus,
Semsei Imre, Valeria Totova (Csehország)
Hanna Liberska (Lengyelország)

Felelős kiadó:
Dr. habil. Móré Marianna
dékán, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Szerkesztőség: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.
Tel.: (42) 404-411, Fax: (42) 408-656
e-mail: acta.m.s@foh.unideb.hu
honlap: http://ams.foh.unideb.hu/
Nyomdai előkészítés: Ricsei Béla

ISSN 2062-0284 (Nyomtatott)
ISSN 2559-866X (Online)

Folyóiratunk eddigi számai az Országos Széchenyi Könyvtár elektronikus periodika adatbázisában on-line megtekinthetők: http://epa.oszk.hu/02500/02535#