Keresés

Review of Modern Vehicle Powertrains and Their Modelling and Simulation in MATLAB/Simulink
232-250

Thanks to technological advances and environmental standards, as well as changing usage patterns, road vehicles are constantly developing. Electric and hybrid vehicles are playing an increasingly important role in today’s road transport. The most significant changes are probably in the powertrain of vehicles. The efficiency of internal combustion engines increases while their emissions continue to decline. In addition, high performance electric motors, batteries and even fuel cells play an increasingly important role in hybrid and electric vehicles. In this publication, we review the drive systems of current modern vehicles and the types and characteristics of their major components. We also review the available models and computer programs for their simulation, focusing mainly on MATLAB/Simulink applications. Based on this, we can develop our own models and simulation programs which will help us to perform different driving dynamics simulations and to compare the performance, dynamic and energetic characteristics of these powertrains and their components to each other.

708
567
Measuring the dynamic characteristics of electric motors
359-364

In our previous publications [1, 2], we described our vehicle dynamics simulation program which was developed in MATLAB environment. We also discussed its use for optimizing the technical parameters of electric driven vehicles. We detailed the model and simulation of the series wound DC motor which is part of the program. Besides, we described the experimental procedure by which we can determine the electromagnetic characteristics of the motor from the input parameters of the simulation program. In the present publication we deal with the determination of the dynamic characteristics of the motor (the moment of inertia of the rotor, bearing and brush resistance torques) experimentally. Knowing the above mentioned electromagnetic and dynamic characteristics, we can carry out the simulation of the motor and the results of the simulation can be compared to the results of the test measurements.

62
50
Számítógépes szoftverekkel támogatott mozgástani foglalkozás középiskolásoknak
84-90

A „Debrecen Venture Catapult Program” (EFOP-3.6.1-16-2016-00022) című pályázat „Műszaki kutatói kapacitás bővítése, kutatási szolgáltatások fejlesztése, tudásnégyszög kiépítése a mérnökképzésben” alprojektjének keretében a DE MK Műszaki Alaptárgyi Tanszékének oktatói interaktív foglalkozásokat dolgoztak ki középiskolás diákoknak. A fenti foglalkozások egyike a „Számítógépes szoftverekkel támogatott mozgástani foglalkozás, amely témája mozgástani problémák kísérleti és elméleti vizsgálata fejlett számítógépes szoftverek alkalmazásával. A fenti foglalkozás leírásán, és az azzal kapcsolatos tapasztalatokon kívül ismertetjük a diákok reakcióit, bemutatjuk, hogy a foglalkozás hogyan járul hozzá a diákok ismeretanyagának bővítéséhez. Továbbá elemezzük, hogy milyen tudásra, képességre és információra lenne szükségük a diákoknak ahhoz, hogy a műszaki pályán a tanulásban és a munkában, valamint a mindennapi életben kreatívabbak, motiváltabbak, vállalkozóbb szelleműek, ezáltal sikeresebbek legyenek. Végül a szerzett tapasztalatok alapján javaslatokat teszünk a foglalkozások továbbfejlesztésére.

54
76
Alkalmazásorientált matematikaoktatás a DE Műszaki Karán
36-42

A Debreceni Egyetem Műszaki Karának Műszaki Alaptárgyi Tanszékén közel egy évtizede foglalkozunk az egyetemi alapképzésben oktatott matematika tárgyak módszertani megújításával. Ennek a hosszú alkotómunkának az eredménye a nemrégiben megjelent ,,Matematikai eszközök mérnöki alkalmazásokban” című tankönyv, amely a matematika legfontosabb eszközeinek (vektorok, mátrixok, lineáris függvények,komplex számok, differenciál és integrálszámítás) különböző alkalmazásait mutatja be a műszaki és természettudományok, valamint a közgazdaságtan egyes területein. A jelen közleménnyel a szerzők célja a fenti tankönyv, valamint az általa megtestesített oktatási, szakmódszertani irányvonal bemutatása, népszerűsítése.

110
91
Elektromos hajtású tanszéki versenyautó járműdinamikai modellezése
106-114

A következőkben egy MATLAB környezetben kifejlesztett járműdinamikai szimulációs programot ismertetünk. A program a műszaki adatokból, mint bemenő paraméterekből, előállítja a jármű menetdinamikai függvényeit, és közvetve alkalmas a műszaki paraméterek optimalizálására. A programot a DE MK Gépészmérnöki Tanszékén tervezett és kivitelezett elektromos meghajtású versenyautóra már sikeresen alkalmaztuk.

78
131
A modern járművekben alkalmazott hajtásrendszerek áttekintése
728-732

Jelen közleményben áttekintjük a modern elektromos és hibrid rendszerű járműhajtásokat. Továbbá áttekintjük az azokban alkalmazott villanymotorok, akkumulátorok és üzemanyagcellák típusait, valamint a felépítésükkel és jellemző tulajdonságaikkal foglalkozó szakirodalmat. Továbbá, mivel a hibrid járművek fontos része a belsőégésű motor, áttekintjük azok hatékonyságának növelésére, valamint emissziójuk csökkentésére alkalmazott eljárásokat.

106
257
Dinamikus tesztek soros gerjesztésű DC motoron. A motorral hajtott jármű fékezésének szimulációja
15-20

A következőkben bemutatjuk a járműdinamikai szimuláció szerepét és hozzájárulását a Debreceni Egyetem Műszaki Karán folytatott járműfejlesztésekhez. Ismertetjük a szimulációs program részét képező soros gerjesztésű egyenáramú motor szimulációjához szükséges bemenő műszaki paramétereket, azok meghatározásához kifejlesztett eljárást, valamint a motoron végzett dinamikus tesztméréseket, és azok eredményét. Továbbá bemutatjuk a motor által hajtott járműhöz kifejlesztett szimulációs program legújabb – a fékezés szimulációjával kibővített – változatát, valamint a program futtatásával kapott eredményeket.

60
64