Keresés

New research methods of Sales-Marketing Interfaces
160-183
The energy invested in research in this topic is justified by the fact that the lack of optimal integration between SM (sales-marketing) can negatively affect overall corporate efficiency. The aim of this article is to present possible research methods that can reveal the impact of selected indicators, such as information exchange, coordination, vision and communication, conflicts, on the operation of the SM interface, according to Hungarian and foreign employees of international companies, and how they affect sales and marketing collaboration between pharmaceutical companies (PMC) and non-pharmaceutical companies (NPMC). It also attempts to demonstrate how the Partial Least Square (PLS) path modeling technique can provide valuable information on the consequences of management activity, and how the methods provided by Voyant Tools provide further research through quantitative analysis of qualitative data on the marketing sales interface (SMI), they can open up opportunities. The PLS-PM modeling technique was used to explore the relationships between the selected factors and possible hidden variables. These results clearly demonstrate that there are factors that influence SM collaboration that operate differently in PMCs and NPMCs, and that nationality differences can have a significant impact on how employees evaluate factors that affect SM collaboration. Of the methods we selected by Voyant Tools, the t-SNE (t-Distributed Stochastic Neighbour Embedding) tool proved to be the most sophisticated analysis, allowing the deepest analyzes by exploring relationships between groups of terms.
208
279
A konfliktuspotenciálok elemzésének jelentősége a marketing és az értékesítés integrációjában
41-59

Kutatásunkban azt vizsgáljuk, hogy melyek azok a kritikus kapcsolódási pontok a marketing és az értékesítési osztály között, melyek megfelelő fejlesztése a produktív együttműködés megvalósításához szükségesek. A két osztály közötti kapcsolatra leginkább a kofliktusokkal terhelt interdependencia jellemző. Az egyeztetési folyamatok javítása egy stratégiailag fontos feladat, hiszen ennek kritikus szerepe van a piacon való helytálláson. A közös munka hatásossága és minősége egy döntő faktor, amely a személyes és a szervezeti faktorok, valamint az információs hiányok és a konfliktusok által negatívan befolyásolt. Nemcsak a kapcsolódási pontok menedzsmentjének legfontosabb faktorai, hanem az elősegítő lépések is identifikálásra kerültek, melyek magukba foglalják a stratégiai és az organizációs feladatköröket is. Empirikus kutatási eredményeink alapján megállapítható, hogy a rendszeres információcsere, a több közös és interdiszciplináris meeting, a tisztán kommunikált és élt vállalati vízió pozitív módon járul hozzá a marketing és az értékesítési osztály koordinációjához és integrációjához. Így tehát a menedzsmentnek feladata egy vállalati vízió, mint átfogó és mindenki számára tisztán kommunikált vezetési kultúra megteremtése és ezáltal a munkavállaló hovatartozásérzésének erősítése. A vezetési kultúra elemei közül is a legfontosabb szerepe a koordinációnak és a közös stratégiai rendszer kialakításának van. Mindezek alapján elmondható, hogy a munkáltató számára fontos vállalati profit nagymértékben függ ezen osztályok integrálásának sikerességégétől, mely a fent említett tényezők megfelelő alkalmazásával elérhetővé válhat.

92
66