KeresésSpeciális keresési beállítások mutatása Speciális keresési beállítások elrejtése
Neutral Inhomogeneity in Circular Cylinder Subjected to Axial Load on its Lateral Boundary
Megjelent január 11, 2021
35-42

In this paper we consider the problem of single circular elastic inhomogeneity embedded within a circular cylinder whose curved boundary surface is subjected to surface traction acting on axial direction. We investigate the displacement neutrality of the coupled system of host body and inclusion. Neutral inhomogeneity (inclusion) does not distu...rb the displacement, strain and stress fields in the host body. The deformation of the considered inhomogenneous cylinder is antiplane shear deformation.

Teljes absztrakt mutatása
95
83
A konfliktuspotenciálok elemzésének jelentősége a marketing és az értékesítés integrációjában
Megjelent szeptember 9, 2019
41-59

Kutatásunkban azt vizsgáljuk, hogy melyek azok a kritikus kapcsolódási pontok a marketing és az értékesítési osztály között, melyek megfelelő fejlesztése a produktív együttműködés megvalósításához szükségesek. A két osztály közötti kapcsolatra leginkább a kofliktusokkal terhelt interdependencia jellemző. Az egyezt...etési folyamatok javítása egy stratégiailag fontos feladat, hiszen ennek kritikus szerepe van a piacon való helytálláson. A közös munka hatásossága és minősége egy döntő faktor, amely a személyes és a szervezeti faktorok, valamint az információs hiányok és a konfliktusok által negatívan befolyásolt. Nemcsak a kapcsolódási pontok menedzsmentjének legfontosabb faktorai, hanem az elősegítő lépések is identifikálásra kerültek, melyek magukba foglalják a stratégiai és az organizációs feladatköröket is. Empirikus kutatási eredményeink alapján megállapítható, hogy a rendszeres információcsere, a több közös és interdiszciplináris meeting, a tisztán kommunikált és élt vállalati vízió pozitív módon járul hozzá a marketing és az értékesítési osztály koordinációjához és integrációjához. Így tehát a menedzsmentnek feladata egy vállalati vízió, mint átfogó és mindenki számára tisztán kommunikált vezetési kultúra megteremtése és ezáltal a munkavállaló hovatartozásérzésének erősítése. A vezetési kultúra elemei közül is a legfontosabb szerepe a koordinációnak és a közös stratégiai rendszer kialakításának van. Mindezek alapján elmondható, hogy a munkáltató számára fontos vállalati profit nagymértékben függ ezen osztályok integrálásának sikerességégétől, mely a fent említett tényezők megfelelő alkalmazásával elérhetővé válhat.

Teljes absztrakt mutatása
85
56
Üreges csonka gömb alakú rugalmas test csavarása
Megjelent szeptember 27, 2021

Jelen kutatás tárgya olyan forgástestek csavarási problémája, melyek alakja üreges csonka gömb. A kérdéses test anyaga homogén, izotrop, lineárisan rugalmas. A csavarási feladat megoldásához a Michell elméletet használjuk fel, mely változó körkeresztmetszetű tengelyek csavarására lett kidolgozva. Analitikus megoldást mut...atunk be a nyírófeszültségek és elmozdulások meghatározására. A felírt módszer illusztrálására egy numerikus példát is bemutatunk. A példa eredményei felhasználhatóak, mint benchmark megoldás más numerikus módszerekből, például végeselem módszerből nyert megoldások pontosságának elemzésére.

Teljes absztrakt mutatása
64
57
Egy analitikus megoldás változó keresztmetszetű síkgörbe rudak statikai problémájára
Megjelent szeptember 27, 2021

Jelen tanulmányban egy analitikus megoldást vezetünk le befalazott síkgörbe rudak deformációjának számítására. A rúd középvonala körív, sugárirányú vastagsági mérete az érintő irányú koordináta függvénye. A probléma alapegyenletének felírásához az Euler-Bernoulli rúdelméletet alkalmaztuk. A homogén, izotrop ...és rugalmas anyaggal rendelkező görbe rúd egyik vége be van falazva, másik vége egy koncentrált nyomatékkal és két koncentrált erővel terhelt. A felírt megoldási módszer alkalmazását egy számpélda szemlélteti.

Teljes absztrakt mutatása
58
125
1 - 4 a 4 tételből