Search

Published After
Published Before

Search Results

 • Egy hazai vállalat szervezeti magatartásának vizsgálata, különös tekintettel a motivációra
  206-216
  Views:
  712

  A XXI. században a globális versenyképesség jelenti a vállalkozások számára az egyik legnagyobb kihívást. A vállalkozásnak magas színvonalú és kiegyensúlyozott működést kell megvalósítania ahhoz, hogy meg tudjon felelni a globális kihívásnak. A cégeknek erre a jelenlegi helyzetre kell minél hamarabb jól működő stratégiát kialakítani, mielőtt az összes tehetséges szakmunkás külföldre vándorolna a jobb remények érdekében, még nagyobb munkaerőhiányt okozva ezzel a piacon. Tanulmányunk célja az volt, hogy a vállalaton belül megvizsgáljuk a szervezeti magatartást, illetve a motivátorokat, és javaslatot tegyünk a fejlődési lehetőségekkel kapcsolatban. A szervezet elemzéséhez először a szervezetben dolgozókat soroltuk be a generációs elméleteket alapul véve. A baby boom generáció számára motiváló tényezőként jelenik meg a magas munkabér, a növekvő béren kívüli juttatások, a jó munkatársi kapcsolatok, illetve az önálló munkavégzés. Az X generációnak is a magas munkabér és a jó munkahelyi kapcsolatok a legfőbb motiváló tényezők, illetve a modern technikai berendezések. Az Y generációt leginkább a jó munkahelyi kapcsolatok, a magas munkabér, valamint a béren kívüli juttatások növelése ösztönzi. A cégnél dolgozó legfiatalabb generáció szinte hallani sem akar a felelősségi kör bővítéséről és az előléptetési lehetőségről. Számukra is meghatározó a biztos munkahely.

 • Implementing 5S in a Hungarian Company
  161-173
  Views:
  257

  The methods and tools used by Lean management can be used for any activity that is specifically introduced to the company. On this basis, the objective of this paper is the implementation of a Lean office with a 5S system transformation into the traditional office environment of a private business. During the workflow, it is also planned to create new habits in this narrow space that will incorporate the organizational culture into the everyday life of the business making the administration more effective. The 5S concept is new and helps the company to operation on a larger scale with fewer inputs than before. Figures are made for better understanding and a Red Tag is created which is the first step of the process. Red Tag tells the employees about the history and the process which will be needed on it. The basic of lean thinking is the contunious improvement in the quality of the product while minimaxing the wastes created during the process. The Next Broker Consultancy Ltd adopted this new way of management and made sure that all the necessary measurement are taken to insure smooth flow of the process.

 • Examination and Comparison of Leadership Style of Two Multinational Company
  1-9
  Views:
  1521

  A vezetés a 21. században az élessé vált gazdasági válságban való versenyképesség megtartásában és megőrzésében kulcsfontosságú szerepet játszik. Ehhez hozzájárul az a tény is, hogy a vezetés nem csak alakítója, hanem része is annak a viszonynak, hogy a vevői szükségletek és a szervezet követelményei úgy kerüljenek összhangba, hogy mind a két fél elérje a céljait. Egy vezető feladata, hogy összekapcsolja az egyéni és a szervezeti célokat, elérve ezáltal a legjobb szervezeti teljesítményt és a legnagyobb munkavállalói elégedettséget. Ehhez viszont szükséges felismernie azt, hogy a vállalati kultúra és az egyes munkavállalók milyen vezetési stílus alkalmazását követelik meg. Kutatásunk célja, hogy két multinacionális vállalat esetében egy vezetési stílust mérő kérdőív segítségével feltárjuk a sikeres vezetés ismérveit és összehasonlítsuk a kapott eredményeket.

 • Practice of Organizational Development in a Domestic Company
  117-126
  Views:
  941

  In today's changing world, it is extremely important that organizations can keep up with market trends. The perspectives of continuous development are expanding and the commitment of decision-makers to development activities is growing steadily. The starting point for organizational development is always man. Organizational development always begins with deeper research and modeling. Fundamental guidelines are set out as a paradigm of development. The most important and at the same time the most difficult step is to introduce the results of the analysis. The most effective, but the most time-consuming and cost-effective solution is full organizational development. The management of the organization faces significant efforts to embark on a full organizational development process. The aim of our study is to propose different development opportunities for the company's management with the help of analysis by the organization and supported by measurable data, as well as the catalyst for the modifying efforts observed among employees.

 • CSR Strategy Creation
  344-354
  Views:
  657

  The starting point for the need for social responsibility is to combat the deterioration and destruction of social and environmental values. The social and economic factors induce both society and the economy, including companies, to prioritize their social role. Corporate responsibility needs to be incorporated into the company's strategy so that it can be more planned in the long term, since CSR can thus maximize its impact, ultimately leading to maximizing profits. To be able to develop a strategy, we must first look at the broader environment to which we can apply PEST analysis, by analyzing the social, legal, polo-social and social environment. To take a closer look at the company's narrower environment, we can use the SWOT analysis to identify the company's strengths, weaknesses, opportunities and dangers. Based on these, the Hoshin Kanri method can be used to transform the company's own CSR strategy both short and long-term in order to become part of the corporate culture.

 • A szervezeti belső kommunikációt gátló tényezők
  162-180
  Views:
  558

  Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy a választott szervezet dolgozói mennyire tartják fontosnak a szervezeti belső kommunikációt, milyen gátló tényezők akadályozzák annak hatékony működését.

Database Logos