5. évf. , 3. szám (2020)

Megjelent december 10, 2020

##issue.tableOfContents##


Mérnökpedagógia

Mérnöktanár-képzés – Tanárjelöltek önértékelése
1-11

A mérnöktanár-képzésből kerülnek ki a szakképzés leendő tanárai. A mérnöktanár-képzés végén e hallgatóknak önértékelést kell írniuk a legjelentősebb tapasztalataikról. Jelen cikk a leendő mérnöktanárok önértékelésének fejlődésével foglalkozik a szakképző iskolákban folytatott tanítási gyakorlat után. A képzés hallgatói különféle készségeik fejlődéséről számoltak be, illetve az eredmények szerint a hallgatók úgy vélik, hogy a tanítási gyakorlat nagyon jelentős hozzáadott értéket képviselt a képzésükben és a jövőbeli szakmájukban.

99
135
Szakképzés 4.0 és a mérnöktanár-képzés
12-23

A mérnöktanár-képzés a regionális iparfejlesztés összetett folyamatának egyik apró, de fontos eleme. A korszerű ipari termelés új szerepköröket (munkaköröket) és új kompetenciákat igényel. Ezekre figyelni kell a műszaki képzés minden szintjén, ha felelősen gondolkodunk, és meg akarjuk alapozni a végzett műszaki szakemberek sikeres karrierjét. A mérnöktanár-képzésből kerülnek ki a középfokú szakképzés új tanárgenerációi, az ő szemléletük határozza meg a szakképzés mindennapjait a következő évtizedekben. A képző intézményeknek érzékenyeknek kell lenniük az aktuális és a jövőbeli elvárásokra, a képzési programjuk és az oktatási módszereik megújításával támogatniuk kell a szakképzési rendszer törekvéseit az iparfejlesztés humán erőforrásának biztosításában.

109
130

Anyagtudományok

Additív gyártástechnológiával előállított hőálló PLA anyag szilárdsági vizsgálata
24-29

Az utóbbi években egyre több helyen alkalmazzák az additív gyártástechnológiákat az egyedi, valamint a kisszériás gyártásban. Ilyen esetekben az alkatrésznek valós körülmények közt is működőképesnek kell maradnia. Ez azt jelenti, hogy teherviselőnek is kell lennie. Sok esetben szilárdsági szempontból már megfelelnek az anyagok. Ugyanakkor sok esetben (gépalkatrészek, kültéri felhasználás) a modelleknek nagyobb hőmérsékleten is megbízhatóan kell működniük. Erre kínál lehetőséget a legelterjedtebb additív gyártástechnológia esetében (FDM) egy új, hőtűrő anyag a HT PLA. Sok esetben a hűtés alkalmazása elengedhetetlen a gyártás során, különösen a nagy túllógásokkal tűzdelt alkatrészek esetében, ahol szükséges az anyag mielőbbi megszilárdulása a megfelelő felületminőség eléréséhez. Cikkünkben a gyártás során alkalmazott hűtésnek a mechanikai szilárdságra gyakorolt hatását vizsgáltuk.

115
166

Járműmérnöki tudományok

Improving Safety & Ride Comfort through Dual Suspension System in Road Vehicles
30-36

The essential objective of the proposed suspension framework is to limit the undesired disturbance of a vehicle because of uneven surfaces on streets. This framework in vehicles is comprise of some fundamental components like dampers and springs which ingests the stuns that are instigated by unusual streets. In any case, these frameworks can just work up to a predefined constrain. Vehicle suspension frameworks are planned by taking the solace capacity of a traveler in record and to enhance the street grasp on each surface.

This examination proposes an idea for structuring a superior suspension arrangement of vehicles to upgrade the nature of the drive without corrupting the dependability of the vehicle plan. In this exploration, a mix of two suspension framework is presented in which one goes about as an essential suspension while different fills in as an optional framework that can adequately lessen the vibrations. This mix upgrades the customary framework that is right now introduced in vehicles without bargaining on solace and street hold.

131
165
Maintenance of Electric and Hybrid Vehicles
37-46

An electric car is a vehicle powered by one or more electric engines, utilizing energy stored within batteries that are rechargeable. The first register of a usable electrical vehicle dates from 1880s. A hybrid vehicle incorporates two or more different power types, including, e.g., gasoline engines and electric motor. The goal in this work is to present the overall overview of the structure of the electric, hybrid and electric-hybrid vehicles, advantages and disadvantages of these types, the main points to focus when maintaining these and the challenges involved in its production and maintenance.

289
380

Természettudományok

Nyomásfüggő akusztikus sebesség adatok globális inverziója új kőzetfizikai modell alapján
47-55

A cikkben a korábban már publikált egyszeres exponenciális kőzetfizikai modell továbbfejlesztését, az új többszörös exponenciális kőzetfizikai modellt mutatjuk be, amely leírja az akusztikus longitudinális hullámsebesség nyomásfüggését. Mivel a kőzetben a nyomás fokozásával egyidejűleg több relaxációs folyamat (pl. mikrorepedések vagy, pórustérfogat záródása, vagy szemcsehatárokon történő súrlódás, stb.) is okozhatja a terjedési sebesség növekedését, a modell egyszerre több mechanizmust képes kezelni. A korábban alkalmazott linerizált inverziós eljárás a lokális minimumban elakadhat, ezért az abszolút minimumot adó globális optimalizálás módszerét alkalmaztuk a laboratóriumban mért longitudinális sebesség-nyomás adatok feldolgozása során. A kifejlesztett modellegyenletet Simulated Annealing algoritmusban válaszegyenletként alkalmazva a modell kőzetfizikai paramétereit meg lehetett határozni. Az inverziós eredmények igazolták, hogy az új modellel és algoritmussal számított adatok pontosabban illeszkednek a kőzetmintán mért adatokhoz.

92
105

Possible ways of IP Commercialisation in the European Higher Education Ecosystem
56-74

Strong links between universities, and companies can play crucial role in promoting taking into practice of ideas that drive the knowledge society, and in raising competitiveness and living standards. In academic terms of IP management, all activities aimed at sharing knowledge generated in research institutions as a knowledge transfer including scientific publishing, conference presentations, collaborative research with external partners, and contract-based clustering activities, such as licensing and spin-offs. In a narrower sense, the IP management means technology transfer is aimed at placing a given technology on the market, and includes any process by which the recovery partner becomes able to produce new products or services. IP with traditional university mission, values, and activities primarily focusing an active university role in entrepreneurship and contracts with private sector for IP commercialization. This paper gives a comprehensive overview about IP management in universities of the European Higher Education System including the following aspects: partnerships (licensing, industry collaborators); IP invention (disclosures, patenting); proof of concept research bridging the gap between lab discoveries and market application (highly innovative R&D to solve practical problems and commercialization research aiming patented technologies towards business exploitations) and commercialization (start-up incubators and strengthening the entrepreneurial attitudes and competencies). The methodology based on secondary research analysing EU, OECD, on-line literature sources and relevant, up-to date statistical data as well. The conclusions and recommendations based on this „desk research” work reflects the authors.

155
166
Developing a Financial Sustainability Model of the Performance Indicators Applied by Jordan Water Company (Miyahuna)
75-87

Jordan is now facing real challenges to satisfy the current population water needs due to limited resources. Moreover, unfortunately, as a result of the increased demand for water in developing countries, water resources become scarce, thus, the sustainable management of water resources is very important everywhere and especially in these areas. The Ministry of Water and Irrigation in Jordan is aiming to improve both its quality of service and financial sustainability, therefore, it started to apply the performance measurement system developed by the International Water Association (IWA) to monitor its performance towards achieving these goals. In this article, a model connecting a financial sustainability indicator (operating cost coverage ratio) with other performance indicators applied by the ministry is developed. To assess the performance indicators and to build the model secondary data are collected from the targeted company, the data are analyzed using SPSS and Excel computer programs. Non-revenue water (NRW), speed of repair of bursts, and training per employee are found to be the indicators that have a major impact on Miyahuna’s financial sustainability, the NRW is found to have a negative relationship with the financial sustainability, whereas the other two indicators have a positive relationship. As a conclusion, reducing the NRW and increasing both the speed of repair and training per employee are recommended, by applying some methods that continuously diagnose problems in the water systems and defining clear and strict policies to control the water theft. Furthermore, using Active Leakage Control (ALC) methods, providing the needed equipment, tools and resources, and adopting new methods for training.

189
179
A családi háttér és a munkaerő-piaci sikeresség összefüggései
88-97

Tanulmányunkban arra vállalkozunk, hogy feltárjuk a diplomás (abszolutóriumot szerzett) pályakezdők társadalmi hátterét képzési területek szerint. Ennek során nagy hangsúlyt fektetünk a szülők iskolai végzettségére és a család anyagi helyzetére vonatkozóan, hiszen e tényezők szignifikáns hatást gyakorolhatnak a fiatalok tanulási lehetőségére, attitűdjére, valamint szakmai pályafutására. Kutatásunk elméleti részében fontosnak tartjuk ismertetni a hazai és nemzetközi szerzők szocio-ökonómiai helyzettel kapcsolatos tapasztalatait. Ezt követően a Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) 2015-ös adatbázisa kiváló lehetőséget nyújtott számunkra, hogy a 34 felsőoktatási intézmény által gyűjtött komplex adatokat tanulmányozhassuk. Elemzésünk során rávilágítottunk a különböző tudományterületek végzettjeinek eltérő szocio-ökonómiai hátterére. Kutatási eredményeink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a gazdagabb családokból származó fiatalok előnyösebb helyzetben vannak a munkaerőpiacon, magasabb jövedelemre tesznek szert, szemben az alacsonyabb társadalmi státuszú szülők gyerekeivel.

259
348
The Impact of labor Turnover on The Service Quality of Hotels
98-105

This study aimed to know the dimensions of labor turnover (low morale, poor employees training, payment, job satisfaction) and study the effect of these dimensions on the quality of service in hotels. The results of multiple regression show that there is an effect of dimensions labor turnover on quality of service. Correlation between labor turnover and tangibility was the strongest and there is a moderate relationship between labor turnover and each of responsibility, reliability, assurance, and empathy.

263
226

Gépészeti tudományok – Gépészet

Thermoelastic problems of multilayered spherical pressure vessels subjected to axisymmetric loading
106-115

This paper deals with the linear thermoelastic analysis of functionally graded multilayered spherical bodies subjected to constant mechanical and thermal loading. The temperature field is arbitrary function of the radial coordinate, the material properties and the radial body force vary according to power law functions along the radius of the sphere. An analytical method is presented to calculate the displacements and stresses within the multilayered spherical body. The method is expanded to tackle the problem of spherical bodies made from radially graded materials with temperature dependent material properties. The results are compared to finite element simulations and other methods.

86
137
Vibration Measurement of a Screening Machine
116-123

In this paper we use linear vibration approach to make a model of a horizontal vibration screen, which can be applied at gravel pit in order to perform separation operation of the wet gravel particles. The model can produce the natural frequencies of the system, which are useful in the adjustment of the angular velocity of the vibration exciter. A laser triangulation unit is well applicable to measure peak-to-peak amplitude of the working vibration screen. Comparison has been performed between the results of the simulation and the measurements.

98
228
Analysis of Thermal Degradation in the Annealing Process of Colored Parts Built by Extrusion-Based 3D Printing
124-133

With the ever-increasing request of light materials, poly lactic (acid) PLA, have got much in consideration. Low-cost PLA materials have risen its use. Those possess some benefits but nevertheless insufficient mechanical strength. The printed PLA objects have a stumbling block for practical applications. Thus, annealing is an interested alternative to make 3D printed objects strong. This thermal treatment can significantly develop investigational studies and offer technical data. Hence the purpose of this paper is study and discuss how to increase the flexural strength through annealing process. Geometry distortions and color degradation will be analyzed. Differential Scanning Calorimetry, Taguchi Method (TM) and variance (ANOVA) were applied as part of the design experiments and analysis. Twenty-seven printed specimens were tested and factors as temperature, time and color were selected.

282
152
Direct Optimization of an Automotive Sheet Metal Part Using ANSYS
134-142

Optimization of automotive parts nowadays is mainly used to design lightweight and cost-effective vehicle parts in order to improve the cost and efficiency. In this research, a sheet metal part was taken into consideration and optimized using direct optimization module in ANSYS to evaluate the process. An initial Finite Element Analysis (FEA) was done on the sheet metal part by adding forces and constraints in order to initiate direct optimization. The purpose of the optimization is to minimize the mass of the sheet metal part and maintaining a certain Factor of Safety (FOS) by automatically modifying the sheet thickness and the dimension of the side holes. As a result, the best candidate point with 23% mass reduction was found which complied with FOS value was selected for optimal geometry.

271
271
Topology Optimization of Automotive sheet metal part using Altair Inspire
143-150

In an optimization problem, different candidate solutions are compared with each other, and then the best or optimal solution is obtained which means that solution quality is fundamental. Topology optimization is used at the concept stage of design. It deals with the optimal distribution of material within the structure. Altair Inspire software is the industry's most powerful and easy-to-use Generative Design/Topology Optimization and rapid simulation solution for design engineers. In this paper Topology optimization is applied using Altair inspire to optimize the Sheet metal Angle bracket. Different results are conducted the better and final results are fulfilling the goal of the paper which is minimizing the mass of the sheet metal part by 65.9%  part and Maximizing the stiffness with Better Results of Von- Miss Stress Analysis,  Displacement, and comparison with different load cases.  This can lead to reduced costs, development time, material consumption, and product less weight.

471
715

The Impact of a Coronavirus Epidemic on China’s Public Debt Ratio Growth
151-159

Public opinion in the economic profession is strongly preoccupied with the expected negative economic effects of the coronavirus epidemic. Among the consequences, special attention is paid to the increase in the gross debt of the states. Indeed, based on conventional economic knowledge, it is clear to everyone that the economic downturn and the increase in government sector expenditure will directly lead to a sharp rise in government debt. The study aims to predict an increase in China’s government debt ratio using a macroeconomic model. The study will quantify the rate of increase in China’s public debt based on four theoretically possible scenarios for the course of the coronavirus epidemic. I am aware that it is difficult to apply conventional economic knowledge to China’s state-capitalist system. This is explained by the fact that the theories of the socialist economic model do not apply to China either. At the same time, the functioning of China's economy is closer to that of market-based economies, but the country's structure as a whole cannot be integrated into this framework either. But models describing the economic development of developing national economies cannot be applied to the country either. Nonetheless, I attempt to use conventional economic economics to attempt to quantify the impact of the coronavirus epidemic on China’s sovereign debt ratio. China’s public debt growth rates calculated under different outbreak scenarios are different, but none show an increase that would call into question the financing of China’s public debt.

184
186
New research methods of Sales-Marketing Interfaces
160-183
The energy invested in research in this topic is justified by the fact that the lack of optimal integration between SM (sales-marketing) can negatively affect overall corporate efficiency. The aim of this article is to present possible research methods that can reveal the impact of selected indicators, such as information exchange, coordination, vision and communication, conflicts, on the operation of the SM interface, according to Hungarian and foreign employees of international companies, and how they affect sales and marketing collaboration between pharmaceutical companies (PMC) and non-pharmaceutical companies (NPMC). It also attempts to demonstrate how the Partial Least Square (PLS) path modeling technique can provide valuable information on the consequences of management activity, and how the methods provided by Voyant Tools provide further research through quantitative analysis of qualitative data on the marketing sales interface (SMI), they can open up opportunities. The PLS-PM modeling technique was used to explore the relationships between the selected factors and possible hidden variables. These results clearly demonstrate that there are factors that influence SM collaboration that operate differently in PMCs and NPMCs, and that nationality differences can have a significant impact on how employees evaluate factors that affect SM collaboration. Of the methods we selected by Voyant Tools, the t-SNE (t-Distributed Stochastic Neighbour Embedding) tool proved to be the most sophisticated analysis, allowing the deepest analyzes by exploring relationships between groups of terms.
208
279
Beruházások és finanszírozásuk kockázatai, kockázatkezelési trendjeik az elmúlt 10 évben
184-203

Áttekintve az utóbbi 10 év szakirodalmát, amely a vállalati beruházások és a finanszírozásuk kockázatainak kezelése kapcsán íródtak, jól látható az, hogy a kockázatkezelést és a problémamegoldást a holisztikus közelítés és a komplex problémakezelés hatja át napjainkban. A likviditási, finanszírozási és beruházási kérdések együttes vizsgálata lényeges, hiszen egy-egy döntés mindegyik területre hatással lehet, együtt befolyásolva a vállalati értéket. A beruházások vonatkozásában az értéknövelés a beruházás által generált cash-flowk simításán keresztül érvényesíti hatását. A vállalati pénzügyek területe az empirikus elemzésekben jól megfigyelhető módon élesen nem választható el a gazdálkodástudomány más területeinek kérdéseitől, sőt műszaki témáktól sem, mint ahogy a kockázatkezelésről is, jó ideje, integrált formában gondolkodnak. A fedezeti ügyletek (mind a pénzügyi, mind a működési) használata nélkülözhetetlenné vált a vállalatok menedzsereinek eszköztárában. A válság következményei számos olyan tanulmányt ösztönöztek, amelyek minderre igazolásul szolgáltak. Nagy figyelem jutott a tranzakciós költségekre, beleértve a szerződések költségeit illetve az ügynökköltséget, illetve az információs aszimmetria miatti veszteségeket. A viselkedési pénzügytannak főként a menedzseri döntéseket illető megállapításai szintén lényeges adalékot képeznek e területen.

134
184
Az összes folyóiratszám megtekintése