Évf. 3 szám 5 (2018)
Menedzsmenttudományok

„Visszatérni vidékre” – Hallgatói vidékképek kvalitatív megközelítésben

Megjelent december 10, 2018
Krisztina Dajnoki
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet
György Norbert Szabados
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet
Gergely Kulcsár
Debreceni Egyetem Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
Péter Miklós Kőmíves
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet
Éva Bácsné Bába
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vidékfejlesztés, Turizmus- és Sportmenedzsment Intézet
pdf

APA

Dajnoki, K., Szabados, G. N., Kulcsár, G., Kőmíves, P. M., & Bácsné Bába, Éva. (2018). „Visszatérni vidékre” – Hallgatói vidékképek kvalitatív megközelítésben . International Journal of Engineering and Management Sciences, 3(5), 204–216. https://doi.org/10.21791/IJEMS.2018.5.22.

Napjaink legérdekesebb szakszociológiai kutatásainak egyikét a vidék sajátosságainak feltárása képzi. Ezen belül kiemelt jelentőséggel bír a vidék életképessége és lakosság megtartó képessége, melynek igen fontos pillére, hogy a fiatalok helyben maradjanak vagy vissza akarjanak oda térni, és képesek legyenek a helyi fejlődéshez minél hatékonyabban hozzájárulni. Ebben sokféle tényező játszik szerepet, így például a munkahely, a környezeti és szociális tényezők, vagy épp a szabadidős lehetőségek és a sportindíttatás is. Jelen kutatásunkban többek között arra kerestük a választ, hogy a kvalitatív felmérésben résztvevő felsőoktatási hallgatók hogyan vélekednek a hazai vidékről, annak előnyeiről és hátrányairól, a benne rejlő lehetőségekről, emellett vizsgáltuk azon tényezőket is, amelyek közrejátszhatnak abban, hogy a válaszadók – feladva korábbi lakhelyüket – a nagyvárosban maradás mellett döntenek, illetve melyek lehetnek azok, amik visszatéríthetik őket vidékre. Végül, de nem utolsó sorban egy igen érdekes témát, a megkérdezettek vidéki elithez való viszonyát vettük górcső alá.