Sport Economics

Roguelike Games: The Way We Play

Published:
2023-04-10
Authors
View
Keywords
License

Copyright (c) 2023 Szabolcs Gergely Orbán, György Norbert Szabados, Éva Bácsné Bába, Veronika Fenyves, Zoltán Bács, Anikó Molnár, Gergely Ráthonyi, Hussain Rizwan

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

How To Cite
Selected Style: APA
Szabados, G. N., Bácsné Bába, Éva, Fenyves, V., Bács, Z., Molnár, A., Ráthonyi, G., Rizwan, H., & Orbán, S. G. (2023). Roguelike Games: The Way We Play. International Journal of Engineering and Management Sciences, 7(4), 80-92. https://doi.org/10.21791/IJEMS.2022.4.7.
Received 2022-10-30
Accepted 2023-02-21
Published 2023-04-10
Abstract

The spread of the gameable personal computers and game consoles resulted in the diversification of the video game genre, and from the 7th generation of the gaming consoles, the experience support of the games became largely enhanced. These games are now consumable owing to their resolution, the content, the plots are so fascinating so that they tie the gamer to the seat. Gamers seek experiences in the games. Still, such a special genre called roguelike was established, which is characterized by the constant termination of this world of experience in such a way that the gamer, as a results of the high level of difficulty, is obliged to start the game again and again. These new genre games are now leading titles of the new generation consoles, such as Demon’s Souls or the Returnal, gaining huge role in the introduction and sale of the new gaming console PS5. This study aims to reveal specifications of this genre, moreover, aims to describe through empirical research how gamers relate to it, and whether features of these games contribute to the devotion to them or lead to the disappointment from this world of experience. 

References
 1. Kiss Z. L. (szerk.)(2019): Bevezetés a szociológiába. Dialóg Campus Kiadó, Bp. 14.p.
 2. KSH (2017): Időmérleg-adatgyűjtés- az adatfelvétel végrehajtása. https://www.ksh.hu/idomerleg_vegrehajtas (date of retrieval:: 2021.09.10.).
 3. KSH (2012): Időmérleg 2009/2010. https://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=11398&p_temakor_kod=KSH&p_lang=hu (date of retrieval: 2021.09.10)
 4. Pintér R. (2018): A Gamer bennük van - Az eNet Internetkutató, az Esportmilla és az Esport1 kö-zös magyar videojátékos és e-sport kutatásának főbb eredményei. Információs Társadalom XVIII.évf. 1.sz. 109.p.
 5. Nagy P. (2021): Zsánermagyarázó - Mi a fene az a roguelike. Egy életem. Egy halálom, Sok-sok pályám. https://hu.ign.com/hades/67008/feature/zsanermagyarazo-mi-a-fene-az-a-roguelike (date of retrieval: 2021.09.10.)
 6. Playstation.com (2021): https://www.playstation.com/en-us/editorial/this-month-on-playstation/best-roguelike-and-roguelite-games-on-ps4-and-ps5/ (date of retrieval: 2021.09.24)
 7. Gamer-szótár (2021): Mi a jelentése? https://jelentese.hu/gamer-szotar/permadeath (date of retrieval: 2021.09.25)
 8. Index.hu (2021): Tízéves lett a világ legnehezebb játéka, a Dark Souls. https://index.hu/tech/godmode/2021/09/30/dark-souls-tiz-eves-jubileum-fromsoftware-hir/ (date of retrieval: 2021.10.01)
 9. Index.hu (2020): Újra és újra meg fogsz halni a démonok között. https://index.hu/tech/godmode/2020/12/13/ujra_es_ujra_meg_fogsz_halni_a_demonok_kozott/ (date of retrieval: 2021.10.01)
 10. Index.hu (2016): Olyan ezzel játszani, mint haldokolni. https://index.hu/tech/godmode/2016/05/10/dark_souls_iii_kritika_from_software/ (date of retrieval: 2021.10.01)
 11. Mérő L. (2007): Mindenki másképp egyforma. A játékelmélet és a racionalitás pszichológiája. Te-ricum Kiadó, Bp.
 12. https://en.wikipedia.org/wiki/Returnal_(video_game) (date of retrieval: 2022. 10.01.)
 13. Sekaran (2003): Research methods for business. A Skill Building Approach. 4th Ed. John Wiley and Sons, Inc., New York. 218-235.p.
 14. Sasvári P. (2008): Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizs-gálata. PhD értekezés. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar
 15. Babbie, E. (2013): The practice of social research. 13th Ed. Cengage Learning, Wadsworth.
Database Logos