Évf. 19 szám 1-2. (2022)
Tanulmányok

Élő szövet fémvázon, avagy a „platformmunkás” igényérvényesítési lehetőségei

Megjelent augusztus 26, 2022
Gergely Árpád Kiss
MGÁJDI
Dóra Varga
Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
PDF

APA

Kiss, G. Árpád, & Varga, D. (2022). Élő szövet fémvázon, avagy a „platformmunkás” igényérvényesítési lehetőségei. Debreceni Jogi Műhely, 19(1-2.), 141–161. https://doi.org/10.24169/DJM/2022/1-2/8

Jelen kutatásban célunk az, hogy bemutassuk a platformmunkavégzéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati problémákat, fókuszálva azok alanyaira, és az esetleges joghézagokra, egyéb jogalkotási és jogalkalmazási anomáliákra.

A tanulmány alapvetően két nagyobb alappillérre épít, amelyekben – talán nem túl szokványos módon – kiemelkedő hangsúlyt kap a munkavállalói státusszal kapcsolatos klasszifikációs kérdések régi és aktuális problémaköre mellett a munkáltatók helyzete, egészen pontosan a munkáltatói jogosultságok és kötelezettségek telepítése, érvényesíthetősége.

Kár lenne tagadni, hogy az e körben született tanulmányok többsége – teljesen érthető okokból – elsősorban a munkavállalói klasszifikációra koncentrál, azonban jelen tanulmányunkban a hangsúlyt a felek egymáshoz való viszonyára kívánjuk helyezni, hiszen a jogviszony teljességében akkor értelmezhető és elemezhető, ha a munkát végző személyek körülményeinek feltérképezése mellett a platform és a munkáltató között megoszló, parciális jogosultság-gyakorlást is kellő mértékben górcső alá vesszük.