Évf. 5 szám 2 (2018): Táplálkozásmarketing
Articles

Az alternatív étrendet követők helyi termékek vásárlásához kapcsolódó attitűdjei

Megjelent december 31, 2018
Táplálkozásmarketing_2018_2_borító
Barna Fédra
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Kereskedelem Intézet
Bio
Bauerné Dr. Gáthy Andrea
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtudományi Intézet, Környezetgazdaságtan Tanszék
Bio
Kovács Bence
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Kereskedelem Intézet
Bio
Prof. Dr. Szakály Zolán
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Kereskedelem Intézet
Bio
PDF

APA

Barna , F., Bauerné Gáthy, A., Kovács, B. ., & Szakály, Z. (2018). Az alternatív étrendet követők helyi termékek vásárlásához kapcsolódó attitűdjei. Táplálkozásmarketing, 5(2), 3–15. https://doi.org/10.20494/TM/5/2/1

A legtöbb alternatív étrendet követő személy önmagát egészség- és környezettudatosnak tartja, különösen igaz ez a vegetáriánus, a ve­gán, a glutén-, a laktóz-, a tejfehérjementes, va­lamint a fehérjegazdag módon táplálkozókra. A vegyesen táplálkozók körében alacsony a tuda­tosság mértéke. A cukormentes/szénhidrátsze­gény, illetve a paleolit étrendet követőknél nem figyelhető meg szignifikáns eltérés. Az egyes ét­rendek esetében vizsgáltuk a tudatosság mérté­két is. A vegyes étrendűeknél a megkérdezettek percepciója alapján nem jelenik meg az egész­ség- vagy a környezettudatosság, míg az alter­natív étrendűek esetében igen. A helyi termékek vásárlása során környezeti szempontból legin­kább a helyi termelők és kereskedők támoga­tása, valamint az élelmiszer-kilométerek csök­kentése a fő érték. A válaszadók egyéni érdekei szerint a termékek egészséges és természetes, valamint vegyszer- és tartósítószermentes vol­tát emelték ki a megkérdezettek. A speciális ét­rendeket követők között leginkább a vegánok, a fehérjegazdag táplálkozást folytatók, továbbá a tejfehérjementesen étkezők között jelentek meg szignifikáns eltérések a helyi termékek vásárlását illetően. Arányokat tekintve helyi terméket leginkább a laktózmentes, legkevésbé pedig a paleolit étrendet követők vásárolnak. A helyi termékek vásárlásához kapcsolódóan két komponenst különítettünk el; a helyi termékek jellege, valamint a helyi termékek emocionális tényezői. Előbbihez a természetesség, az egész­ségesség, a mentesség, a származás, illetve a gazdák támogatása tartozik, míg az utóbbihoz a vásárlás közbeni nosztalgia, valamint a szó­rakozás sorolható. A bemutatott kutatás feltáró jellegű, amellyel megalapoztunk egy olyan át­fogó piaci elemzést, ami az alternatív étrendet követők helyi termékek vásárlásával kapcsola­tos magatartását vizsgálja.

JEL-kódok: C38, D70, I12, M31, Q56