Évf. 53 szám 3-4 (2014): Emlékezet és irodalom: Kemény Zsigmond
Tanulmányok

Kemény Zsigmond – 200

Megjelent július 1, 2014
PDF

APA

S. Vargas, P. (2014). Kemény Zsigmond – 200. Studia Litteraria, 53(3-4), 3–5. https://doi.org/10.37415/studia/2014/53/4146

Kemény Zsigmond születése óta eltelt két évszázad múltával véget ért az európai történelem – nagyjából ugyancsak kétszáz éves – korszaka, a haladásban és a nemzetek küldetésében hívő modernizmusé, amely éppen 1848 után élte első nagy, számvetésre késztető válságát. Keményt helyzete, alkata és tehetsége képessé tette arra, hogy érdemi részt vállaljon e számvetésben; ha valami, ez biztosan szavatolja aktualitását a modernség utáni korban. Az irodalomtörténész- szakma feladata és felelőssége, hogy széles körben terjessze e felismerést – a magyar közgondolkodás, a kollektív emlékezet és identitás nagyobb dicsőségére.