Évf. 61 szám 1–2 (2022): Antikvitás recepciók
Tanulmányok

Szerkesztői előszó

Megjelent június 26, 2022
Ágnes Darab
Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
PDF

APA

Darab, Ágnes. (2022). Szerkesztői előszó. Studia Litteraria, 61(1–2), 3–5. Elérés forrás https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/11238

Az Antikvitás recepciók címet viselő új lapszám időkerete jól kijelölhető: a tanulmányok a klasszikus antikvitásból eredő motívumok, toposzok, témák és alkotások 20–21. századi recepció- és hatástörténetét, újabb interpretációit és adaptációit mutatják meg a modern, valamint javarészt a kortárs magyar- és világirodalomban, illetve a színház világában. Az a motivikus, tematikus és poétikai varietas, amely a szerzők értelmezői munkájának eredményeként elénk tárul, az antikvitás jelenlétének a módozatait teszi láthatóvá. Nem valamiféle összképet kapunk tehát, hanem az antik örökség jelenvalóságának a sokféleségben kirajzolódó mintázatát, amelyet a korszerű irodalomtudományos elemző technikákkal feltárt értelmezések rajzolnak meg.