Évf. 8 szám 1 (2021): Ferge Zsuzsa köszöntése: A folyóirat szerkesztőbizottsága köszönti a 90 éves Ferge Zsuzsát születésnapján
Képzés

A szakmai identitás, mint a szociálismunkás-képzés egyik kulcskérdése

Megjelent június 30, 2021
Márta B. Erdős
PTE BTK, Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék
Balázs Ákos Vass
okleveles szociális munkás, pártfogó felügyelő, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Rebeka Jávor
PTE BTK, Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék
PDF

APA

B. Erdős, M., Vass, B. Ákos, & Jávor, R. (2021). A szakmai identitás, mint a szociálismunkás-képzés egyik kulcskérdése. Párbeszéd: Szociális Munka folyóirat, 8(1). https://doi.org/10.29376/parbeszed.2021.8/1/6

A szociális munkás szakmai identitása a segítő tevékenység döntő tényezője. A tudás és a készségek mérésére a felsőoktatási intézmények hagyományosan felkészültebbek, a szakmai identitás szempontjából meghatározó attitűdök és a fejlődő autonómia, felelősségvállalás mérésére azonban kevésbé, pedig ezek megfelelő fejlettsége a szakmai motiváció és a reflektív működésmód nélkülözhetetlen alapja. Az identitásstruktúra analízise (ISA) segítségével nem csupán a szakmai identitás főbb elemeit, de az egyes elemek közötti összefüggéseket, az identitás alakulását befolyásoló dinamikát is vizsgálni tudjuk. Vizsgálatunkat 57 gyakorló szakember bevonásával végeztük el. Eredményeink azt jelzik, hogy a szakirányú diploma megszerzése, a kutatómunka és a kritikai gondolkodás igénye kevésbé jellemző a vizsgált csoportra, ugyanakkor nagyra értékelik a szakmai továbbképzéseket. Fontos szükségletként azonosítottuk továbbá az önismereti munkát és a klinikai szupervíziót. Mindezek alapján érdemes a szociális munkásképzés tanterveit ebből a szempontból is megvizsgálni, fejleszteni. Fontos továbbá a későbbi szakmai pályafutást támogató képzések, tréningek, mentorprogramok és a szupervízió szerepe.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.