macedonianculture macedonianfolklore northmacedonia
Évf. 3 szám 1 (2020)
Articles

AZ ILINDEN-FELKELÉS ÉVFORDULÓJÁRA

Megjelent augusztus 19, 2020
RISZTO NIKOLOVSZKI
Regionális Történeti Múzeum, Pleven.
Bio
PDF

Absztrakt

A cikk szövege az Illés-napi felkelés (vagy Ilinden-felkelés) beloianniszi megünnepléséhez kapcsolódik. Beloiannisz faluban nem csupán görög, hanem macedón kisebbség is él. A cikk szerzője a falu macedón kultúrájának ápolója. Minden évben ünnepséget szervez az Illés-napi felkelésről való megemlékezésre. A cikkben a felkelés 114. évfordulója alkalmából írt beszéde olvasható. 

Abstract

The text of the article is related to the celebration of the St. Elijah’s Day Uprising (or Ilinden Uprising) in Beloiannis. In the village of Beloiannis there exists not only Greek but also Macedonian minority. The author of the article is a nurse of the Macedonian culture of the village. Every year he organizes a ceremony to commemorate the St. Elijah’s Day Uprising. The article contains his speech on the occasion of the 114th anniversary of the uprising.