macedonianculture macedonianfolklore northmacedonia
Évf. 4 szám 1 (2021):
Articles

MUSIC EDUCATION OF THE UNDERGRADUATE STUDENTS OF BALLET PEDAGOGY AT THE SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE, FACULTY OF MUSIC

Megjelent március 15, 2021
"MTKK borító"
VIKTORIJA KOLAROVSKA GMIRJA
PDF

APA

KOLAROVSKA GMIRJA, V. (2021). MUSIC EDUCATION OF THE UNDERGRADUATE STUDENTS OF BALLET PEDAGOGY AT THE SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE, FACULTY OF MUSIC . Macedón Tudományos és Kulturális Közlemények, 4(1), 15–20. https://doi.org/10.56309/mtkk.v4i1.10863

Balettpedagógia alapszakos hallgatók zeneoktatása a Szkopjei Szent Cirill és Metód Egyetem Zeneművészeti Karán

Szkopjei Szent Cirill és Metód Egyetem Zeneművészeti Karán a balettpedagógia szak, a 2010/2011-es akadémiai évben indult, klasszikus balett és kortárstánc szakirányon. A képzési programok előkészítése során kiemelt figyelmet fordítottak a zenei tantárgyak leendő táncosok és táncoktatók képzésébe való bevonására. A tanulmányok első évében a zenei alapozás a Zeneelmélet kötelező tárgy kereteiben történik. A továbbiakban a hallgatóknak lehetőségük nyílik a zenetörténetet és zeneelméletet, a népzenét bemutató fakultatív tantárgyak választására. E tanulmányok keretében a zenét tágabb kulturális kontextusban, a zene- és táncművészet összefüggéseinek aspektusából ismerhetik meg.

Музыкальное образование студентов бакалавриата балетной педагогики на факультете музыкального искусства Университета им. Св. Кирилла и Мефодия в Скопье

Обучение балетной педагогике (классический балет и современный танец) на факультете музыкального искусства Университета им. Св. Кирилла и Мефодия в Скопье началось в 2010/2011 учебном году. В процессе подготовки учебных программ особое внимание уделялось вопросу включённости музыкально-теоретических и исторических дисциплин в комплексное обучение будущих профессиональных танцоров и педагогов балета и современного танца. На первом курсе студенты получают базовое музыкальное образование, изучая обязательный предмет Теория музыки. Затем у студентов появляется возможность расширить свои знания путём самостоятельного выбора предметов из области музыкальной теории, истории и эстетики, а также музыкального фольклора, что способствует осознанию более широкого культурного контекста и взаимосвязи между музыкальным и танцевальным искусствами.

  1. Безуглая, Галина Александровна. Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа. Санкт-Петербург: Издательство “Лань“; Издательство “Планета музыки“, 2015.
  2. Филиповска, Снежана. Историја на балетот. Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 2013.
  3. Gordon, Edwin E. Learning Sequences in Music. Skill, Content and Patterns. A Music Learning Theory. 2003 Edition. Chicago: GIA Publications, Inc., 2003.
  4. Gordon, Edwin E. The Aural / Visual Experience of Music Literacy. Reading and Writing Music Notation. Chicago: GIA Publications, Inc., 2004.
  5. Pinczésné Palásthy, Ildikó, Fülekiné Joó, Anikó, Molnár-Tamus, Viktória, and Szabóné Fodor, Adrienne. "A jövő tanítói és a művészetek." OXIPO: interdiszciplináris e-folyóirat 3, no. 2 (2021): 25-44.
  6. Pinczésné Palásthy, Ildikó, Fülekiné Joó, Anikó, Molnár-Tamus, Viktória, and Szabóné Fodor, Adrienne. 2021. “A Művészeti Nevelés és a Tanítóképzés.” In Szakmódszertani És Pedagógiai Tanulmányok a Világjárvány Idején edited by Karlovitz, János Tibor, 111–118.
  7. Шавердян, Александр Исаакович, ред. Чайковский и театр: статьи и материалы. Москва; Ленинград: Искусство, 1940.