Cikk (Article)

Felhagyott juhlegelő degradációjának mérése

Megjelent:
2018 December 31
Szerzők
Megtekintés
Kulcsszavak
How To Cite
Kiválasztott formátum: APA
Varga, K., & Csízi, I. (2018). Felhagyott juhlegelő degradációjának mérése. Gyepgazdálkodási Közlemények, 16(1-2), 43-48. https://doi.org/10.55725/gygk/2018/16/1-2/9514
Absztrakt

A hazai legeltetett állatlétszám csökkenésével, jelentősen mérséklődik a kiszolgáló gyep művelési ág szerepe is. Növekszik az alul-, illetve az egyáltalán nem hasznosított gyepek részaránya. Kísérletünk során, melyet a Debreceni Egyetem, AKIT Karcagi Kutatóintézetében végeztünk, négyféle gyephasznosítási módot vizsgáltunk három ismétlésben egy ecsetpázsitos sziki réten. Meghatároztuk a kísérleti terület növényszerkezet összetételét, illetve megmértük a talaj széndioxid forgalmát.