SearchShow Advanced search options Hide Advanced search options
ARS DISPUTANDI AND RHETORIC IN EARLY MODERN DISPUTE LITERATURE OF THE BALTIC SEA REGION
Published December 28, 2021
32-59

A tanulmány bevezetésképpen a disputációkutatás utóbbi két évtizedben tapasztalható fellendülésével foglalkozik, ami a könyvtári katalógusok és a nagy szöveg-korpuszok digitalizálásának köszönhetően a kora újkori disszertációk gyorsan előrehaladó feltárását tette lehetővé, valamint megemlékezik az e szövegmű...faj szempontjából meghatározó szomszédos diszciplínákról, a logikáról és a retorikáról, s felvillantja ezek egymáshoz való viszonyát. Az ezt követő fejezetek a 17. és 18. századi disputációs kultúrát vizsgálják a greifswaldi, rostocki és königsbergi egyetemeken, valamint a gdanski Athenaeumban. Mind a négy főiskola esetében kimutathatók sajátosságok: így Greifswaldban a német nyelv eseti használata a disszertációkban, Rostockban a disputatiókkal összefüggő jogi program-szövegek feltűnő gyakorisága, Gdanskban a disszertációkban fellelhető gratulációk gazdagon fejlett kultúrája, míg Königsbergben a a filozófiai fakultás disputációs irodalmának széles műfaji spektruma tekinthető jellegzetesnek.

Show full abstract
43
11
1 - 1 of 1 items