Vol. 12 No. 3-4 (2021): MMXXI vol.XII. nos 3-4
Studies

ARS DISPUTANDI AND RHETORIC IN EARLY MODERN DISPUTE LITERATURE OF THE BALTIC SEA REGION

Published December 28, 2021
Hanspeter Marti
Engi/Schweiz, Arbeitsstelle für kulturwissenschaftliche Forschungen
PDF

APA

Marti, H. (2021). ARS DISPUTANDI AND RHETORIC IN EARLY MODERN DISPUTE LITERATURE OF THE BALTIC SEA REGION. Gerundium, 12(3-4), 32–59. https://doi.org/10.29116/gerundium/2021/3-4/4

A tanulmány bevezetésképpen a disputációkutatás utóbbi két évtizedben tapasztalható fellendülésével foglalkozik, ami a könyvtári katalógusok és a nagy szöveg-korpuszok digitalizálásának köszönhetően a kora újkori disszertációk gyorsan előrehaladó feltárását tette lehetővé, valamint megemlékezik az e szövegműfaj szempontjából meghatározó szomszédos diszciplínákról, a logikáról és a retorikáról, s felvillantja ezek egymáshoz való viszonyát. Az ezt követő fejezetek a 17. és 18. századi disputációs kultúrát vizsgálják a greifswaldi, rostocki és königsbergi egyetemeken, valamint a gdanski Athenaeumban. Mind a négy főiskola esetében kimutathatók sajátosságok: így Greifswaldban a német nyelv eseti használata a disszertációkban, Rostockban a disputatiókkal összefüggő jogi program-szövegek feltűnő gyakorisága, Gdanskban a disszertációkban fellelhető gratulációk gazdagon fejlett kultúrája, míg Königsbergben a a filozófiai fakultás disputációs irodalmának széles műfaji spektruma tekinthető jellegzetesnek.