Vol. 11 No. 1-2 (2020): MMXX vol. XI. nr.1-2
Studies

The Student Associations of the University of Budapest at the End of the World War and during the Aster Revolution

Published June 30, 2020
Júlia Varga
Eötvös Lóránd University University Archives
PDF (Magyar)

APA

Varga, J. (2020). The Student Associations of the University of Budapest at the End of the World War and during the Aster Revolution. Gerundium, 11(1-2), 106–125. https://doi.org/10.29116/gerundium/2020/1-2/6

A tanulmány a budapesti egyetem régi és új diákegyesületeinek tevékenységét, és az első világháborúban részt vett katona diákok hazajövetel utáni egyetemi életét mutatja be, valamint részvételüket az őszirózsás forradalomban. Bemutatja a hagyományos diákegyesületek mellett létrejött új – vagy régóta működő – baloldali diákegyesületeket, törekvéseiket, eredményeiket. Megpróbál rávilágítani az új egyesületek létrejöttének okaira, a két diákcsoportosulás eszmei ellentéteire, sőt ellenségeskedésére, eltérő gondolkodásuk gyökereire, ideáljaikra, valamint arra is, hogy mi volt a közös a diákság elvárásaiban. Bemutatja, hogy milyen események vezettek az újabb egyesületek megszűnéséhez. Ezekből a fiatalokból alakult ki a későbbi értelmiségi réteg, már innen ered politikai megosztottságuk, ezért fontos megismerni azokat a tényezőket, amelyek meghatározták mindkét csoport korai politikai elköteleződését.