Vol 10 No 3-4 (2019): MMXIX vol. X.nr.3-4
Tanulmányok

From a Protestant Law Student a Catholic Professor of Law in Linz (Johann Ferdinand Behamb)

Published January 14, 2020
Béla P. Szabó
University of Debrecen Faculty of Law Department of History of Law
How to Cite

APA

P. Szabó, B. (2020). From a Protestant Law Student a Catholic Professor of Law in Linz (Johann Ferdinand Behamb). Gerundium, 10(3-4). https://doi.org/10.29116/10.29116/gerundium/2019/3-4/5

Abstract

Pozsonyi protestáns joghallgatóból katolikus jogászprofesszor Linzben (Johann Ferdinand Behamb). A 17. század magyarországi származású jogi írói közül mind termékenységével, mind ismertségével kiemelkedik a pozsonyi származású Johann Ferdinand Behamb, aki rekatolizálása után Linzben lett jogtanár a felső-ausztriai rendek szolgálatában. A tanulmány megkísérli rekonstruálni Behamb tanulmányait és tanári tevékenységét, felhívva a figyelmet egy sajátos korabeli felsőfokú iskolatípusra (Landschaftschule) is.