Vol. 7 No. 3-4 (2016)
Book Reviews

Čestní doktori Univerzity komenského 1928–2014: Szerkesztette Mária Grófová, Pavel Sůra

Published October 18, 2016
Éva Fórián
pdf (Magyar)

APA

Fórián, Éva. (2016). Čestní doktori Univerzity komenského 1928–2014: Szerkesztette Mária Grófová, Pavel Sůra. Gerundium, 7(3-4), 189–192. Retrieved from https://ojs.lib.unideb.hu/gerundium/article/view/1332

Čestní doktori Univerzity komenského 1928–2014 -  recenzió