KeresésSpeciális keresési beállítások mutatása Speciális keresési beállítások elrejtése
Discussion on São Paulo Mobility Plans
Megjelent december 21, 2021

Since urbanization rising and urban demographic increase, urban transportation has been an important life quality aspect and a strategic decision for cities. Mobility seems to follow citizens' behavior and be influenced by urban cultural changes at the same pace it influences back the city routine and resident’s conduct. The discussion around... the future of mobility gained new magnitude nowadays since some sort of vehicles have proved themselves as the cause of significant environmental impact, while others showed themselves as alternatives of low impact for different reasons – from quality public transportation to individual transport with minimized emissions. The city of São Paulo in Brazil published its Master Plan in 2014 and its Mobility Plan in 2015, analyzing the current situation and proposing a future for the city’s transportation system. This paper intends to analyze both plans, construe the popular participation in their formulation and application, discuss how data and strategy were presented and whether they are aligned with other countries’ thinking on the subject. As a city of over 10 million inhabitants, in a Metropolitan Region of 39 cities with over 20 million inhabitants, the transportation system of São Paulo is not an easy or single-solution issue. It is known the need for a combination of different transportation modes, requiring likewise new visions for all methods. Owing to the fact that modes complete each other and, in that manner, may reach a wider range of options for the population to plan daily life, then a system with a great variety of modes ensures the best functioning of them all. This paper focuses on an outsider view that searches for answers and solutions on the São Paulo transportation system, having as a base what is considered outstanding in the world for this issue.

Teljes absztrakt mutatása
55
43
Egyén, oktatás vagy munkahelyi környezet? Mi befolyásolja a diplomások foglalkoztatásának minőségét?
Megjelent december 12, 2017
244-260

Jelen tanulmányban azt vizsgálom, hogy mi befolyásolja a diplomások foglalkoztatásának minőségét, amelyet az egyén végzettségének és a munkakör által megkövetelt végzettségi szintnek az illeszkedésével mérek. Ez alapján megkülönböztetek illeszkedő, és túlképzett munkavállalókat. Ez utóbbi kategóriát az irodalo...m alapján tovább bontom ténylegesen és látszólag túlképzett csoportokra az alapján, hogy az egyén elégedett-e a végzettségének illeszkedésével. Ha igen, akkor csak látszólagosan lesz túlképzett. A Debreceni Egyetem 2007 ben és 2009-ben végzett DPR adatain azt vizsgálom multinomiális logit modell segítségével, hogy az egyéni, oktatási és munkahelyi jellemzők hogyan befolyásolják ezekbe a kategóriákba kerülés esélyét, azaz a foglalkoztatás minőségét. Ennek során a szakirodalomban azonosított okok, mint a mobilitási ráta, ingázási hajlandóság, a piaci rigiditás, karrier mobilitás, munkatapasztalat érvényességét is tesztelem az adott mintán.

Teljes absztrakt mutatása
103
86
Temporal Changes of Pyrite Oxidation Rate in Bolivian Sulphidic Mining Wastes
Megjelent december 12, 2019
194-202

Since the 70's, when huge sulphidic open pits were developed, the acidic rock drainage (ARD) become the leader problem of the sulphidic mining industry. Although the recycling is an essential technology, it cannot cover the demand alone, thus mining activity needs to continue. Acidity in mine drainage commonly requires most of the attention, bu...t the main problem is the caused elevated level of metal mobility and leaching, which are generated by the increased rates of sulphide weathering under acidic conditions. The Itos mine is a polymetallic vein deposit in Bolivia, had been mined for silver and tin until 1990, leaving behind much and huge tailings and mine waste heaps, where quite often the pyrite content exceeds 10 %. Serious ARD effects take place in the mine waste heaps. These processes can be well characterized with the pH 1 or 2 of the seepage water, which forms serious alteration in the waste itself and the neighbouring rocks. In three consecutive years, the pyrite oxidation rate was investigated on the same 7 samples by humidity cell test. 5-6 months pauses were left between the humidity cell test periods, which mimics the alternation of wet and dry periods, typical for the place. The results give much more information, than the oxidation rate in the individual test periods, showing the changes by time. This applied method gave good result to characterize the behaviour of the waste in long-term. The column test was complemented with mineralogical analyses, such as electron probe micro analysis. The mineralogical and column test analyses show, that the changes of the pyrite oxidation rate split the samples into three different groups, one where the oxidation rate decreases, second where it increases with time and the third where oxidation rate is maximal and stays stable for several years.

Teljes absztrakt mutatása
38
67
Analysis of the policy background of transport related use of renewable energy
Megjelent június 6, 2019
124-129

The EU energy policy prioritizes the following principles: sustainability, competitiveness and security of supply and addresses the reduction of greenhouse gas emissions as a priority. The related EU policy (including the White Paper on Transport) outlines these principles, identifies goals and opportunities for action. At company level methodo...logical guidelines and standard procedures can be used to assess the carbon footprint of the organization, to generate efficiency goals and to prepare action plans. In the Hungarian policy framework, a comprehensive National Sustainable Development Framework Strategy defines the basic principles for the analysis of the sectorspecific or regional strategies. Sustainable Energy Action and Climate Plans (SECAPs) integrate energy and climate issues and include interventions and improvements for the better use of renewable energy sources in transport at municipal level. As a summary it can be stated that exploration of the policy background would needed to influence the use of renewable energy sources for transport and definition of the development goals can help economic organizations to transform their mobility patterns and reduce related carbon footprint.

Teljes absztrakt mutatása
47
49
Intézményi szolgáltatásokról a külföldi hallgatók szemével - mitől lesz egy intézmény multikulturális?
Megjelent szeptember 30, 2018
343-363

A felsőoktatás valamennyi nemzet, így a magyar gazdaság versenyképessége szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bír, így a jövőre vonatkozóan meghatározónak tartottuk, hogy a hazánkban tanulmányokat folytató külföldi hallgatói mobilitást feltérképezzük. A hazánkat jellemző demográfiai hullámvölgy ma már a fe...lsőoktatásban is érezteti hatását, így az intézmények működésének és fenntarthatóságának a szempontjából kiemelt jelentősége van nemzetköziesedének. Ma már nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a hazai felsőoktatási intézmények számára létkérdés – és a jövőre vonatkozóan ez a folyamat csak tovább erősödhet –, hogy a csökkenő hazai keresletet mennyiben tudják mérsékelni azzal, ha műhelyeiket vonzóvá teszik a külföldi hallgatók, kutatók számára.

Teljes absztrakt mutatása
59
42
A magyarországi személyszállítás helyzetének és szerkezetének elemzése
Megjelent szeptember 30, 2018
195-208

A közlekedés és a szállítás fontos szegmensek, hiszen hozzájárulnak a gazdaság működéséhez, a mobilitáshoz, a kereskedelemhez és a munkahelyteremtéshez is. A közlekedéssel kapcsolatos egy főre jutó kiadások az elmúlt években meghaladták a lakosság összköltésének 10%-át. Cikkem első felében áttekintem a személys...zállítás jellemzőit és jelentőségét. A későbbi fejezetekben pedig rávilágítok arra, hogy milyen jelentős tendenciákat és különbségeket lehet felfedezni, ha a lakosság közlekedésre, személygépkocsi vásárlásra és fenntartásra, valamint személyszállításra irányuló kiadásait elemezzük korcsoportok szerint és iskolai végzettség alapján.

Teljes absztrakt mutatása
69
64
Mezőgazdaság és idénymunka - sajátosságok és kilátások
Megjelent december 12, 2017
416-428

A mezőgazdaság egyes ágazatait tekintve a foglalkoztatási sajátosságok egészen eltérő képet mutathatnak. Különösen az idényjellegű foglalkoztatás, ezen belül pedig a napszámos/napi béres jellegű munkavégzés érdemel figyelmet. Hazánkban ennek igen régi hagyományai vannak, és közvetlenül összefüggésbe hozható a te...rületi mobilitási és ingázási tendenciákkal ugyanis a nyugati határ közelében Ausztriába járnak át dolgozni, a keleti határ közelében viszont rengeteg a keletről érkező idénymunkás, mely hatást gyakorol a lokális munkaerőpiacokra, bizonyos települések életére. Tanulmányunkban ezeknek a folyamatoknak egyes részleteit szeretnénk áttekinteni, kitérni azokra a sajátosságokra, amelyek a két országot összekötik, valamint az előnyökhátrányok kérdéskörére is. Munkánk során szakirodalmi adatokra, saját tapasztalatokra, illetve a SzabolcsSzatmár-Bereg megyében élő, napszámosokat idényjelleggel foglalkoztató kistermelők véleményére alapozunk.

Teljes absztrakt mutatása
126
215
1 - 7 a 7 tételből