Keresés

Talajfizikai jellemzőkből számított megbízhatósági index meghatározása geometriai valószínűségi modell alapján

Absztrakt. A geotechnikában a globális biztonsági tényezőt négy parciális biztonsági tényező szorzataként definiálhatjuk, melynek egyik tagja a talajfizikai jellemzőkből számított biztonsági tényező. Jelen cikkben bevezetjük a talajfizikai jellemzőkből számított megbízhatósági index fogalmát, bemutatjuk a geometriai valószínűségi modellen alapuló értelmezését és elméleti meghatározásának módját síkalapok esetére, majd értékét tényleges geotechnikai környezetben meg is határozzuk.

66
74
Mindkét végén befogott gerenda tehetetlenségi főirány körüli hajlító rezgéséhez tartozó sajátfrekvenciájának vizsgálata egyszabadságfokú modell és végeselemes számítás alapján

Absztrakt. Jelen cikkben mindkét végén befogott, téglalap keresztmetszetű gerendák hajlító rezgéséhez tartozó sajátfrekvenciák számítási módszereivel foglalkoztunk. Az említett sajátfrekvenciákat a gerenda egyszabadságfokú modelljén analitikusan, valamint a térbeli szilárdtest-, és a térbeli rúd modellek esetében végeselemes modális rezgésvizsgálattal határoztuk meg. Bemutattuk az analitikus modell jellemzőinek kiszámításának módját, majd egy konkrét példa esetében kiszámítottuk a sajátfrekvenciát. Ismertettük a modális jellemzők fogalmát, a továbbiakban az előbbi gerenda szilárdtest-, és rúd modellje alapján meghatároztuk a sajátfrekvenciáját. A bemutatott módszerekkel további 11 esetben számítottuk ki, és vetettük össze a különböző módon felvett modellekhez tartozó megoldásokat.

109
83
Hárompontos hajlító-nyíró vizsgálatnak alávetett próbatestek Euler-Bernoulli- és szilárdtest modelljeinek összevetése

Absztrakt. Kéziszámítások céljára a mérnöki gyakorlatban, egyszerűsége és pontossága miatt az Euler-Bernoulli gerenda modell terjedt el. Jelen tanulmányban egy vasalás nélküli és egy FRP betétekkel erősített repedésmentes beton gerenda Euler-Bernoulli, valamint térbeli szilárdtest modellje alapján számított állapotjellemzőket hasonlítom össze.

56
64