KeresésSpeciális keresési beállítások mutatása Speciális keresési beállítások elrejtése
Review on Construction Procedures of Driving Cycles
Megjelent április 15, 2020
266-285

The goal of this paper is to give an overview of the literature of construction techniques of driving cycles. Our motivation for the overview is the future goal of constructing our own driving cycles for various types of vehicles and routes. This activity is part of a larger project focusing on determination of fuel and energy consumption by dy...namic simulation of vehicles. Accordingly, the papers dealing with sample route determination, data collection and processing, driving cycle construction procedures, statistical evaluation of data are in our focus.

Teljes absztrakt mutatása
41
41
Classification of economic activities in Colombia according to workplace accident and disease rates using a data clustering algorithm
Megjelent szeptember 10, 2017
44-55

In 2002 the Colombian Government issued a classification of economic activities according to their level of occupational risk, taking into account the International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC). Since 2008, the federation of Colombian insurance companies (FASECOLDA) has gathered data related to workplace ...accident and occupational disease rates reported by companies with employees affiliated to the legal labour system. In this study, economic activities have been categorized according to the average rates of workplace accident and occupational disease presented between 2008 and 2016, using some techniques of the Data Clustering Algorithm. The purpose of this research is to evaluate the current classification system, and propose recommendations for a new approach, taking into account the analysis of historic data available.

Teljes absztrakt mutatása
17
13
A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának Controlling és teljesítménymenedzsment szakirány kurzusainak értékelése
Megjelent június 19, 2017
100-107

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara számára kiemelten fontos, hogy megismerje a hallgatók egyetemen folyó képzéssel kapcsolatban megfogalmazott véleményét, ezért nagy figyelmet fordít az oktatás hallgatói véleményezésére. A mérés és az értékelés több célt is szolgál. A hallgatók – amennyiben az oktató ehhe...z írásban, kifejezetten hozzájárul – megismerhetik hallgatótársaiknak az egyes kurzusokról kialakult véleményét, az oktatók visszajelzést kapnak kurzusuk megítélésről, az Egyetem és a Karok pedig információhoz jutnak arról, hogy hallgatóik milyen véleményt alkottak a képzésről. A visszajelzések összességében alkalmasak a képzés minőségének fejlesztésére irányuló munka támogatására. Jelen tanulmány keretében a Vezetés és Szervezés Szak Controlling és teljesítménymenedzsment szakirány hallgatói által leadott értékeléseket mutatjuk be

Teljes absztrakt mutatása
38
13
A folyamatfejlesztési elvek és megoldások – módszertani eszközök a mérnöki kompetenciák kialakításában a középiskolás korosztályban
Megjelent december 10, 2018
45-57

A középiskolásoknak, különösen a gimnáziumokban tanulóknak kevés információja van a mérnöki szakmáról. Egy foglalkozássorozat megvalósításával azt tűztük ki célul, hogy játékosan, csapatmunkában adjunk át ismereteket a diákoknak ezen a téren. Ebben a cikkben röviden bemutatjuk a tevékenységeket, és az alkalmazá...s tapasztalatait.

Teljes absztrakt mutatása
12
11
Matematikai kompetencia- és attitűdvizsgálat mérnökhallgatók körében
Megjelent június 19, 2017
43-55

A tanulási folyamat hatékonyságáról manapság egyre több szó esik a felsőoktatásban, ezen belül a műszaki felsőoktatásban is. A hatékonyság mérése az elvárt kompetenciák rendszerének célszerű kialakításával és a kompetenciák megszerzésének ellenőrzésével lehetséges. Ebben a cikkben egy olyan felmérést mutatunk... be, melyet mérnöki alapdiplomával (főiskolai, BSc) rendelkező hallgatók körében készült, akik mesterképzésen folytatják tanulmányaikat. Arra voltunk kíváncsiak, hogy egyes problémakörökhöz kapcsolódó gondolati sémák megmaradtak-e, képesek-e megfelelően reagálni a kérdésfelvetésekre, rendelkeznek-e a matematika tanulása során megszerezhető kompetenciákkal. A lexikális tudás felmérése nem volt cél, a feladatok nehézségi szintje nem érte el az alapképzések számonkéréseinek átlagos szintjét. A kérdőív első része a korábbi tanulmányokra, valamint a matematika tanulásához kapcsolódó emlékekre, tapasztalatokra, illetve az ismeretek alkalmazhatóságára kérdez rá.

Teljes absztrakt mutatása
19
14
A karbantartási stratégia hatása a megújuló energia rendszerek életciklus költségére
Megjelent február 13, 2018
106-116

Az életciklus költségnek fontos szerepe van a beruházási döntésekben a megújuló energia hasznosítására alapozott rendszerek esetén. Mivel a gépészeti rendszerek karbantartási költsége általában jelentős részét  teszi ki az életciklus költségnek, a karbantartási stratégia nagy hatással van a megtérülésre. Az ...ipari termelésben alkalmazott karbantartási technikákat (diagnosztika, állapotfelügyelet, adatfeldolgozás, integrált informatikai rendszerek, gépi tanulás, automatizált döntéshozatal) célszerű bevonni a megújuló energia rendszerek tervezésébe, alkalmazásuk esetén elérhetők azok az előnyök, melyek a termelő szférában mindennaposak. Ebben a cikkben azt vizsgáljuk, hogy a karbantartási stratégiának milyen hatása van az életciklus költségre, és bemutatjuk a korszerű állapotfelügyeleti rendszerek alkalmazásából adódó előnyöket.

Teljes absztrakt mutatása
19
11
A megújuló energiafogyasztás és a nettó energiaimport, az üvegházhatású gázok kibocsátása, valamint a humán tőke közötti kapcsolat vizsgálata
Megjelent február 13, 2018
58-71

A fenntartható fejlődés érdekében ösztönözni szükséges az energiahatékonyság javítására és a megújuló energiák termelésének és felhasználásának növelésére irányuló intézkedéseket. Számos tényező befolyásolhatja a megújuló energia felhasználását, mint többek között a gazdasági fejlettség szintje, a g...azdasági szereplők környezettudatossága, az energiaimport-függőség mértéke, a városi lakosság aránya és a kormányzati támogatás jellege. Jelen tanulmányban fő célunk, hogy megvizsgáljuk milyen kapcsolat tárható fel a megújuló energiafelhasználás teljes energiafogyasztáshoz viszonyított aránya és az energiafelhasználás százalékában kifejezett nettó energiaimport között, valamint a megújuló energia említett mutatója és az egy főre jutó üvegházhatású gázok, valamint a humán tőke nagysága között az OECD országok adatait tekintve, 1990-től és 2014-ig. Az eredmények azt mutatják, hogy negatív kapcsolat áll fenn a nettó energiaimport és a megújuló energiafogyasztás között, valamint az egy főre jutó üvegházhatású gázkibocsátás és a megújuló energiafogyasztás között. Ugyanakkor pozitív kapcsolatot találtunk a humán tőke meghatározott szintjét elérő energiaimportőr országok tekintetében a humán tőke mértéke és a megújuló energiafogyasztás között.

Teljes absztrakt mutatása
18
13
Tehergépjárművek menetadatainak elemzése egy meghatározott szállítási útvonalon
Megjelent április 15, 2020
347-352

Ebben a tanulmányban egy állandó útvonalon közlekedő tehergépjármű mozgását leíró menetciklus létrehozását tárgyaljuk. Kiválasztottunk egy jellemző szállítási útvonalat, ahol olyan tehergépjárművek közlekednek, melyek fel vannak szerelve megfelelő adatgyűjtő berendezéssel. Hosszú távon gyűjtöt...tük a jármű mozgását leíró adatokat, majd az adatokat egy saját fejlesztésű célszoftver segítségével szűrtük és készítettük elő, végül a tisztított adatokat statisztikai eljárások alkalmazásával dolgoztuk fel.

Teljes absztrakt mutatása
23
14
1 - 8 a 8 tételből