6. évf. , 4. szám (2021)

Megjelent december 21, 2021

##issue.tableOfContents##


Természettudományok és mérnökpedagógia

A Heinrich Spatial Visualization Test Implementálása Virtuális Környezetben

Egy virtuális környezet fejlesztése valósult meg PC-re és Androidra. Az előbbit asztali kijelzővel, az utóbbit a Gear VR készülékkel lehet használni....n> A környezet használatával az emberek térbeli készségeinek mérése, valamint fejlesztése a célunk, hiszen az utóbbi megvalósítható egyszerű geometriai feladatok megoldásával. Eredetileg ez a virtuális környezet csak három térbeli készséget fejlesztő tesztből állt, nevezetesen a Mental Rotation Testből, a Mental Cutting Testből és a Purdue Spatial Visualization Testből. A szerzők már végeztek régebben méréseket ezekkel a tesztekkel, de most már a Heinrich Spatial Visualization Test is bekerült a virtuális környezetbe. Ebben a cikkben bemutatjuk ezen teszttípus implementálását és jövőbeli mérési tervünket.

Teljes absztrakt mutatása
75
112

Az optikai karakterfelismerő mesterséges intelligencia hatása a munkaerő-piacra

Az informatika rohamos fejlődésének köszönhetően ma már nincs szükség sok millió forintos bonyolult szuperszámítógépek kiépítésére, ha nagy mennyiségű adatokat szeretnénk tárolni, feldolgozni, vagy azt modellezni. A mai mikroprocesszorok és CPU-k olyan gyártástechnológiával készülnek és olyan számítási teljesít...ményre képesek, melyek 10 évvel ezelőtt még elképzelhetetlenek voltak. Egyre nagyobb mennyiségű adatokat vagyunk képesek tárolni, feldolgozni és megjeleníteni is. Az adatok ilyen szintű feldolgozási kapacitása mellett egyre inkább teret hódítanak a gépi tanulást alkalmazó programok és felhasználási területek is. A gépi tanulás során mesterséges neuron hálók felhasználásával biológiai ihletésű szimuláció történik, mely képes megoldani bármilyen problémát melyek számítógép segítségével megoldhatók. Az informatika fejlődése a technológia gyors és radikális változásait idézi elő, amely nem csupán a felhasználók digitális adaptációját igényli, hanem bizonyos foglalkoztatáspolitikai és munkaerő-piaci megoldások idomulását is. A mesterséges intelligencia alapjaiban kérdőjelezheti meg az egyes munkajogi relációkat: az élő munkaerő redukálása mellett új munkavállalói kompetenciákat kényszerít ki. Erre utal az 1998-ban megjelent Supiot-jelentés is, melynek alapfeltevése volt, hogy válságban van a munkajog alapját képező társadalmi, gazdasági szabályozási modell.

Teljes absztrakt mutatása
159
102

Kultúrmérnöki tudományok

Discussion on São Paulo Mobility Plans

Since urbanization rising and urban demographic increase, urban transportation has been an important life quality aspect and a strategic decision for cities. Mobility seems to follow citizens' behavior and be influenced by urban cultural changes at the same pace it influences back the city routine and resident’s conduct. The discussion around... the future of mobility gained new magnitude nowadays since some sort of vehicles have proved themselves as the cause of significant environmental impact, while others showed themselves as alternatives of low impact for different reasons – from quality public transportation to individual transport with minimized emissions. The city of São Paulo in Brazil published its Master Plan in 2014 and its Mobility Plan in 2015, analyzing the current situation and proposing a future for the city’s transportation system. This paper intends to analyze both plans, construe the popular participation in their formulation and application, discuss how data and strategy were presented and whether they are aligned with other countries’ thinking on the subject. As a city of over 10 million inhabitants, in a Metropolitan Region of 39 cities with over 20 million inhabitants, the transportation system of São Paulo is not an easy or single-solution issue. It is known the need for a combination of different transportation modes, requiring likewise new visions for all methods. Owing to the fact that modes complete each other and, in that manner, may reach a wider range of options for the population to plan daily life, then a system with a great variety of modes ensures the best functioning of them all. This paper focuses on an outsider view that searches for answers and solutions on the São Paulo transportation system, having as a base what is considered outstanding in the world for this issue.

Teljes absztrakt mutatása
57
46

Nanoanyagok humánbiztonsági kockázatot jelentő tulajdonságainak bemutatása és csoportosítása

A nanoanyagok egyedi tulajdonságaik révén egyre szélesebb körű felhasználásnak örvendenek, amelyeknek köszönhetően számos iparág tevékenységében fellelhetők, térhódításuk továbbra is növekvő tendenciát mutat. Az ipari felhasználásuk az utóbbi néhány évtizedben lett számottevő. Ezen robbanásszerű fejlődés k...vetkeztében hiányos ismeretekkel rendelkezünk az anyagok élő szervezetekre, valamint az emberi egészségre gyakorolt pontos hatásmechanizmusát illetően mind rövid-, mind pedig hosszútávon. A nanoanyagok számos különböző megjelenési formájukból, változatos fizikai és kémiai tulajdonságaikból adódóan különböző módokon juthatnak be az élő szervezetekbe, majd tovább a véráramba, a nyirokrendszerbe elérve az egyes szerveket és ott különböző egészségkárosító hatásokat előidézve súlyos megbetegedéseket okozhatnak. Hazánkban és az Európai Unióban jogi szabályozások tekintetében az érintett tématerület lefedettsége kezdetlegesnek mondható. Az anyagoknak való kitettség kockázatának vizsgálatához szintén nem áll rendelkezésünkre, olyan összefoglaló anyag, amely részletesen kitérne az egyes kockázati tényezőkre, vizsgálandó paraméterekre.  Munkánk során célunk volt egy olyan szempontrendszer kialakítása, amely figyelembe veszi a nanoanyagok használata, illetve a velük való érintkezés során felmerülő kockázatokat az anyagok egyes tulajdonságai alapján - legyen az fizikai, kémiai vagy biológiai- , amely szempontrendszer a későbbiekben megfelelő kiindulási alapot biztosíthat a munkavédelmi kockázatértékelések elkészítése alkalmával, ezáltal biztonságosabbá téve az ezen anyagokkal való munkavégzést, a munkát végzők és a munkavégzés hatókörében jelenlévők számára egyaránt.

Teljes absztrakt mutatása
59
68

Gépészeti és járműmérnöki tudományok

Operational feasibility assessment of geothermal heat harnessing systems

Renewable energy sources are now essential to establish sustainable development. This paper examines one kind of source the geothermal energy. For geothermal energy when combined with a heat pump COP can be used for evaluation. For solely geothermal sources different approach is needed thus in the paper, a new geothermal heat production coeffic...ient is used to examine the operational feasibility. For the assessment, many hypothetical buildings were created to model their heat demands. Two types of calculation methods are used for heat demand calculation. Based on the results, the maximum depth of a geothermal borehole and economically critical qualitative coefficient was concluded.

Teljes absztrakt mutatása
51
87

Anyagtudományok

Nanomagnetit-bentonit vizes közegű diszperz rendszereinek zeta-potenciáljának vizsgálata

The stability of different type nanomaterials play an important role among recent scientific and industrial challenges, including the examination of the effect of polymers, surfactants and their mixture on surface and electric surface properties and aggregation extent of dispersed particles, which are of utmost importance. Bentonite and its com...posite with different nanomaterials are frequently used for instance in environmental protection for wastewater treatment, since due to their great specific surface area they have excellent sorption properties. There are several publications in the literature for the application of bentonite in drilling muds. By using them the fluid loss can be decreased during the drilling process, the filtration of the fluid can be increased, it also improves the rheological properties and the formation damage can also be mitigated. During research the investigation and the analysis of the zeta-potential of nanoparticles and their composites at different pH and salt content can be an interesting topic. During our experiments the electric surface properties of nanomagnetite synthetized in laboratory (NM), cation exchanged bentonite from Mád (Be) and the composite particles of these particles were investigated. Hybrid particles of different compositions (9:1, 7:3, 1:1, 3:7, 1:9) were analyzed at different potassium chloride concentrations (0.1 – 0.0001 M). The surface adsorption on the surface, i.e. the change in the surface charge can be traced well by analyzing the obtained zeta-potential values. The behavior of such systems was observed in the full pH interval, thus, valuable data were obtained regarding the colloidal stability. As for the stability, different requirements may emerge in practice, there are application fields where the colloidally stable system is advantageous, on the other hand, in some cases, ceasing the stabile system is the goal. Our investigations are of high importance in terms of stability and its characterization [1].

Teljes absztrakt mutatása
45
49

A COVID-19-járvány gazdasági és társadalmi hatásai az elmúlt egy évben az Európai Unióban, különös tekintettel Magyarországra

A 2020-as év elején megjelenő COVID-19 járvány világszerte nagy változásokat hozott minden ország életében. Tanulmányunkban – egy év távlatában – a koronavírusnak a gazdasági szektorokban megjelenő gazdasági és társadalmi hatásait és azok következményeit foglaljuk össze mind az Európai Unió, mind pedig hazánk vo...natkozásában. A járványügyi intézkedések hatására bizonyos szektorok szerepe visszaszorult, míg más ágazatok hatalmas fejlődésen mentek keresztül. A távmunka elterjedése, a turizmus, a vendéglátás és a szórakoztatóipar hanyatlása a lakosság magatartásának a megváltozásához vezetett. A pandémia időszakában bekövetkezett változások a vagyoni egyenlőtlenségek növekedéséhez vezettek. A fogyasztók értékrendjének és jövedelmi helyzetének az átalakulása a nemzetgazdaság valamennyi ágazatában érezteti hatását. Felmerül a kérdés: a hanyatló félben lévő vállalatok vajon mikorra lesznek képesek talpra állni, a járvány előtti gazdálkodásukra jellemző nyereséget képesek lesznek-e elérni, és ha igen, akkor mikor?

Teljes absztrakt mutatása
567
849
A COVID-19-járvány foglalkoztatási és gazdasági hatásainak bemutatása Szabolcs-Szatmár-Bereg megye autóiparban tevékenykedő vállalatainak körében

A 2020 tavaszán megjelenő COVID-19-járvány szinte a világ minden pontján jelentős gazdasági, társadalmi változásokat hozott. Kutatómunkánk során a koronavírus gazdasági és foglalkoztatási hatásait vizsgáltuk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye autóiparban tevékenykedő vállalatainak körében. A szekunder adatgyűjtés mellett ...primer kutató munka során a megyében lévő autóipari vállalatok gazdasági vezetőivel és munkavállalóival kérdőíves felméréseket és mélyinterjúkat készítettünk. Munkánk során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy felmérjük milyen változásokat hozott a pandémia a vállalatok mérlegtételeinek, forgalmának alakulásában, hogyan érintette meglévő hiteleik visszafizetési kötelezettségeinek, valamint hitel- illetve támogatásfelvételi hajlandóságainak az alakulását. Emellett vizsgáltuk azt is, hogy a járványügyi intézkedések milyen hatással voltak a munkavállalók munkavégzésének módjára, a számukra nyújtott juttatások értékének alakulására.

Teljes absztrakt mutatása
130
96
Az összes folyóiratszám megtekintése