Évf. 4 szám 3 (2019)
Menedzsmenttudományok

Sportcivil szervezetek és az emberi erőforrások összefüggése

Megjelent szeptember 9, 2019
György Norbert Szabados
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Szervezés és Kommunikáció Tanszék
Éva Bácsné Bába
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Sportgazdasági- és Menedzsment Tanszék
Veronika Fenyves
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kontrolling Tanszék
Zoltán Bács
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Számviteli Tanszék
Krisztina Dajnoki
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Emberi Erőforrás Menedzsment Tanszék
Sándor Kovács
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Kutatásmódszertan és Statisztika Tanszék
pdf

APA

Szabados, G. N., Bácsné Bába, Éva, Fenyves, V., Bács, Z., Dajnoki, K., & Kovács, S. (2019). Sportcivil szervezetek és az emberi erőforrások összefüggése. International Journal of Engineering and Management Sciences, 4(3), 146–154. https://doi.org/10.21791/IJEMS.2019.3.14.

A KSH minden év tavaszán az ELEKTRA rendszeren keresztül rögzíti a civil szervezetek előző évi, elsősorban humán és gazdasági jellegű tevékenységi adatait. Ez az adatforrás általában irányadó a hazai civil szektor tevékenységének megítélése során, ugyanakkor kiadványtárukban elérhető, a non-profit szektor legfontosabb jellemzői elnevezésű tájékoztató, mely elsősorban leíró statisztikai módszerre építve csupán átfogó jelleggel ismerteti a szektor legfontosabb sajátosságait. Párhuzamosan emellett minden évben elérhető az ennek háttértárát jelentő adatbázis, mely a másodelemzést végezni kívánó kutató számára mélyebb összefüggések feltárására is lehetőséget biztosít. Tanulmányunk célja ennek a nagy területnek csupán egy kisebb részét jelentő, elsősorban a támogatások és a humán erőforrások közötti összefüggések feltárása különösen amiatt, mivel ennek a szektornak a humán erőforrás bázisa a foglalkoztatottak és önkéntesek között oszlik meg és kérdéses, hogy van-e a támogatásoknak hatása a foglalkoztatásra. Az eredmények arra utalnak, hogy a támogatások és humán erőforrások között van összefüggés, ahol elsősorban a magán jellegű támogatásoknak van erősebb hatása mind az önkéntességre, mind a munkaviszony jellegű foglalkoztatásra.