Évf. 4 szám 3 (2019)
Gazdálkodástudományok

Lovas szolgáltató létesítmények összehasonlító elemzése az Észak-alföldi régióban

Megjelent szeptember 9, 2019
Anetta Müller
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Sportgazdasági és -Ménédzsmént Tanszék
Zoltán Bács
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Számviteli és Pénzügyi Intézet
Éva Bácsné Bába
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Sportgazdasági és -Menedzsment Tanszék
János Oláh
Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet
Christa Pfau
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Sportgazdasági és -Menedzsment Tanszék
Anikó Molnár
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Sportgazdasági és -Menedzsment Tanszék
pdf

APA

Müller, A., Bács , Z., Bácsné Bába, Éva, Oláh, J., Pfau, C., & Molnár, A. (2019). Lovas szolgáltató létesítmények összehasonlító elemzése az Észak-alföldi régióban. International Journal of Engineering and Management Sciences, 4(3), 79–93. https://doi.org/10.21791/IJEMS.2019.3.8.

A lovas szolgáltatások megjelennek a rekreációban, sportban és a turisztikai kínálatban egyaránt. Hazánk kedvező természeti és kulturális értékei, valamint lovas hagyományaira építő lovas nemzet imázsa kedvező hátteret biztosít a kínálati elemek fejlesztésére. Az Észak-alföldi régió alföldi karakterű tája és lovas-kultúrája, az itt található lovas szolgáltatások folyamatos fejlesztése erősíti a lovas kínálati elemet a sport és szabadidőgazdaság területén. Mélyinterjús kutatásunkat az Észak - alföldi régióban működő patkós minősítettséggel rendelkező és nem rendelkező szolgáltatók (N=11) körében végeztük. Az eredmények azt igazolják, hogy valamennyi szolgáltató fontosnak véli és tervezi a lóállomány, az infrastruktúra és a humánerőforrás fejlesztését, bár ennek finanszírozásának forrása eltérő (állami, más sikeres vállalkozásból, lovas vállalkozás realizált üzleti eredményéből). A patkós minősítéssel nem rendelkező lovas szolgáltatók a minőség fejlesztését, a 3, 4, 5 patkós minősítéssel rendelkező szolgáltatók a komplex programkínálat bővítését, a termékdiverzifikációt jelölték meg.